Strażackie święto w Warszawie

O dwustu jeden oficerów wzbogaciła się kadra Państwowej Straży Pożarnej podczas promocji oficerskiej, która miała misce w trakcie Centralnych Obchodów Dnia Strażaka w Warszawie.

Centralne obchody Dnia Strażaka 4 maja 2016 roku poprzedziła XII Pielgrzymka Strażaków do Relikwii św. Floriana, która wyruszyła z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 do Bazyliki Katedralnej Świętych Floriana Męczennika i Michała Archanioła na warszawskiej Pradze. Strażacy, ich rodziny, przyjaciele oraz sympatycy pożarnictwa po dotarciu na miejsce wzięli udział w uroczystej mszy św. Koncelebrował ją arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, wspólnie z biskupem diecezjalnym diecezji warszawsko-praskiej Henrykiem Hoserem.

Wśród obecnych na Eucharystii byli: premier Beata Szydło, minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak, sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński, prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Waldemar Pawlak, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszek Suski wraz z zastępcami oraz wielu innych znamienitych gości. Po wspólnej modlitwie złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą strażaków poległych w walce o wolność i niepodległość Polski oraz tych, którzy zginęli podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.

Głowna część uroczystości tradycyjnie odbyła się na Placu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uczestniczyli w niej przedstawiciele najwyższych władz państwowych i samorządowych, m.in. prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, premier Beata Szydło, minister Mariusz Błaszczak, wiceminister Jarosław Zieliński, prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak z wiceprezesem prof. Markiem Trombskim oraz dyrektorami Zarządu Wykonawczego Związku OSP RP Jerzym Maciakiem i Wiesławem Golańskim, komendant Leszek Suski i jego zastępcy, rektor-komendant SGSP nadbryg. Ryszard Dąbrowa, ministrowie z Kancelarii Prezydenta RP i Premier RP, władze m.st. Warszawy, byli komendanci główni PSP, szefowie służb mundurowych, komendanci wojewódzcy PSP i szkół pożarniczych, przedstawiciele związków zawodowych, rodziny oraz bliscy promowanych.

Podczas uroczystości prezydent RP wręczył nominację generalską komendantowi głównemu Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Leszkowi Suskiemu. Następnie wręczono odznaczenia państwowe zasłużonym funkcjonariuszom PSP oraz awansowano na pierwszy stopień oficerski młodszego kapitana PSP 201 strażaków.

Podczas uroczystości na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza złożone zostały wieńce.

Uroczystości zakończyły się defiladą Kompanii Reprezentacyjnej PSP oraz poddziałów towarzyszących, w tym Mazowieckiej Kompani Reprezentacyjnej Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. 

Foto: Piotr Tabencki, Maciej Jagiełło, Paweł Polimirski.