Strażacka wielopokoleniowa rodzina Obstarczyków wyróżniona w ogólnopolskim konkursie "Barwy wolontariatu 2015"

21 czerwca br. w Warszawie miała miejsce już po raz piętnasty uroczysta gala podsumowania ogólnopolskiego konkursu dla wolontariuszy „Barwy Wolontariatu 2015”. Konkurs corocznie organizowany jest przez Sieci Centrów Wolontariatu w Polsce.

Różnorodność obszarów społecznych, w których pracują wolontariusze, pojawiające się nowe role i funkcje, które mogą pełnić sprawiają, że wolontariat w naszym kraju od lat jest szalenie barwny. Spośród kilkuset zgłoszeń na poziomie regionalnym, a następnie ogólnopolskim, kapituła wybrała 10 finalistów, którzy reprezentowali różne środowiska i na co dzień podejmują różnorodne typy wolontariatu.

Wśród laureatów tegorocznej edycji konkursu „Barwy Wolontariatu 2015” znalazła się strażacka wielopokoleniowa rodzinaObstarczykówz Ochotniczej Straży Pożarnej w Głębowicach powiat oświęcimski, województwo małopolskie. Rodzinę na gali reprezentowali: Julian Obstarczyk – nestor rodu, jego synowie Jerzy i Jan oraz wnuk Konrad Krzystoń.

Wizyta strażaków z małopolskich Głębowic w Warszawie była też okazją do spotkania w dniu 22 czerwca br. z prezesem Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemarem Pawlakiem, który podziękowała strażakom za ich działalność oraz reprezentowanie Związku OSP RP a także złożył gratulacje i wręczył podziękowania.

W trakcie spotkania laureaci zaprezentowali Prezesowi ZG różnorodną działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Głębowicach i zaangażowanie całej wielopokoleniowej rodziny w różne formy realizowanych przez nich zadań i form działalności a także była to dobra okazja do wymiany poglądów.

W spotkaniu uczestniczyli również Wiceprezes ZG ZOSP RP Teresa Tiszbierek, Dyrektor Zarządu Wykonawczego Związku OSP RP Jerzy Maciak oraz Monika Karłowicz z działu Programowo Szkoleniowego biura Związku OSP RP.