Sprawozdanie 2013

Sprawozdanie finansowe Związku OSP RP za 2013 rok
(plik PDF 8 MB)
pobierz

Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia za 2013 rok
(plik PDF 12 MB)
pobierz