Spotkanie wigilijne opolskich strażaków.

W dniu 15 grudnia br. w malowniczo położonym Ośrodku Szkoleniowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Turawie odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. opolskiego. W posiedzeniu wziął udział Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP dh Waldemar Pawlak, który uczestniczył w obradach i spotkaniu wigilijnym.
Spotkanie poza bieżącymi ważnymi sprawami dla środowiska strażackiego miało również uroczysty, świąteczny charakter. W posiedzeniu udział wzięli m.in.: wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej dh Lucjan Kędzia, członkowie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej dh Roman Adam, przewodniczący Wojewódzkiego Sądu Honorowego dh Stanisław Czepiel a także przewodniczący komisji problemowych, którzy zdali sprawozdania z całorocznej działalności komisji działających przy Zarządzie Oddziału Wojewódzkiego. Posiedzenie otworzył i prowadził Prezes ZOW Związku OSP RP woj. opolskiego dh Andrzej Borowski.
Po zakończeniu części roboczej posiedzenia dh Andrzej Borowski podziękował dh Prezesowi Waldemarowi Pawlakowi a także członkom ZOW Związku OSP RP za udział w posiedzeniu i całoroczną troskę o sprawy strażaków ochotników. Następnie wszystkich obecnych zaprosił na spotkanie wigilijne z udziałem zaproszonych dodatkowych gości w osobach: Pana Antoniego Jastrzembskiego byłego Wojewodę Opolskiego, Piotra Soczyńskiego - Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Jana Krezsińskiego – Dyrektora Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu. Uroczystą część spotkania opłatkowego prowadził wojewódzki kapelan strażaków mł. bryg. Ks. Józef Urban.

Tekst: J. Imbiorski/ Zdjęcia: A. Ambros-Dorota