Spotkanie Prezesów Związków Ochotniczych Straży Pożarnych Polski i Węgier

W ostatnich dniach w Budapeszcie miało miejsce spotkanie Prezesa Związku OSP RP Waldemara Pawlaka oraz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Węgier (Magyar Tűzoltó Szövetség) Pana Tibora Dobsona.

Spotkanie odbyło się w ramach przypadającym w tym czasie Dniu Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Zaproszenie i zorganizowana wizyta była pokłosiem podpisanego 8 września 2017 r. pomiędzy Związkami Ochotniczych Straży Pożarnych Polski i Węgier POROZUMIENIA o wzajemnej współpracy.

W trakcie wizyty miało miejsce spotkanie Prezesów Waldemara Pawlaka i Tibora Dobsona w Węgirskim Parlamencie a także spotkanie w Krajowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Budapeszcie gdzie strona węgierska zaprezentowała organizację systemu ochrony przeciwpożarowej na Węgrzech oraz organizację, strukturę a także podstawowe działania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Węgier (Magyar Tűzoltó Szövetség). Zarówno w Parlamencie jak i w Centrum Prezes Pawlak spotkał się ze strażakami, którzy pełnią służbę w obu tych instytucjach.

W ramach wizyty była również możliwość zapoznania się z największą firmą – zakładem produkującym i remontującym samochody pożarnicze, ratownicze i karetki służące w węgierskich jednostkach ochrony przeciwpożarowej i szpitalach. Działalność BM HEROS zaprezentował jej dyrektor generalny. Kolejnym punktem wizyty była również oficjalna wizyta w MOL Dunai Finomító w Százhalombatta w zakładowej straży pożarnej, która przedstawiła zasady funkcjonowania zakładu jak i zasady organizacji oraz funkcjonowania system przeciwpożarowego a także poligon ćwiczeń zorganizowany dla strażaków służących w tej jednostce.

Dokonano również podsumowania dotychczasowej współpracy realizowanej pomiędzy ochotniczymi strażami pożarnymi i oddziałami Związku OSP RP Polski i Węgier oraz poczyniono plany na przyszłość w ramach podpisanego porozumienia.