Spotkanie laureatów Konkursów Historycznych Związku OSP RP

W dniach 14-15 października 2017 roku w Warszawie odbyło się spotkanie laureatów Konkursów Historycznych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej:
- XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Kronik,
- XXIV Konkursu na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania „Z dziejów OSP”,
- XII Konkursu na Prace Popularnonaukowe i Badawcze Dotyczące Historii Pożarnictwa.

W  siedzibie Urzędu Dzielnicy Wilanów zorganizowana została wystawa kronik, odbyły się konsultacje indywidualne i warsztaty dla kronikarzy i autorów opracowań prowadzone przez Annę Przybylską, prof. Władysława Tabasza oraz Klub Kronikarza z województwa kujawsko-pomorskiego, łódzkiego. Zajęciom towarzyszyła ożywiona dyskusja i wymiana poglądów.

W niedzielę w Instytucie Papieża Jana Pawła II, po Mszy Świętej, referat na temat walki o Niepodległą wygłosił dr Janusz Gmitruk.

Wyniki Konkursów przedstawiła Anna Przybylska. Ogółem zgłoszono 85 kronik strażackich w 134 tomach i 50 opracowań. Jury uznało 24 kroniki za wzorowe i 30 kronik za wyróżniające. Wyróżniono również 11 monografii.

Członek Prezydium ZG ZOSP RP Adam Nowak i członkowie Komisji Historycznej wręczyli dyplomy laureatom konkursów.

Następnie uczestnicy zwiedzili Świątynię Opatrzności Bożej.