Spotkanie kierownictwa Państwowej Straży Pożarnej z przedstawicielami Zarządu Głównego Związku OSP RP

14 października 2020 r. w Komendzie Głównej PSP odbyło się spotkanie robocze, poświęcone sprawom bieżącym oraz formie i zakresowi wspólnych działań OSP i PSP związanych z zagrożeniem i transmisją koronawirusa COVID-19.

Z ramienia PSP udział w spotkaniu wzięli: Komendant Główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak, wraz z zastępcami nadbryg. Krzysztofem Hejdukiem oraz nadbryg. Adamem Koniecznym.

Związek OSP RP reprezentowali: druh Waldemar Pawlak - Prezes Zarządu Głównego, druh Adam Nowak - Członek Prezydium Zarządu Głównego oraz druh Krzysztof Kowalczyk - Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSP RP.

Adam Nowak
fot. KG PSP