Strażacy z najstarszych OSP w Polsce spotkali się w Warszawie.

Na uroczystość z okazji 100. rocznicy powstania Związku Floriańskiego, która odbyła się w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie, na zaproszenie prezesa Waldemara Pawlaka przybyło ponad 300 strażaków ochotników z najstarszych OSP w Polsce.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele najstarszych ochotniczych straży pożarnych powołanych do działania przed 1900 rokiem na ziemiach polskich znajdujących się pod zaborami pruskim i austriackim oraz straże z terenu Królestwa Polskiego - założycielki Związku Floriańskiego. Strażaków oraz gości powitał gospodarz spotkania prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemar Pawlak.

Zebrani wysłuchali referatów na temat historii ruchu pożarniczego oraz powołania Związku Floriańskiego, które wygłosili członkowie Komisji Historycznej Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej: dr Janusz Gmitruk, prof. Władysław Tabasz oraz prof. Piotr Matusak. Spotkanie poprowadzili wspólnie z prezesem Waldemarem Pawlakiem, wiceprezes ZG ZOSP RP prof. Marek Trombski oraz prof. Władysław Tabasz.

W dyskusji głos zabrali goście oraz przedstawiciele OSP: posłowie: Władysław Kosiniak-Kamysz, Lidia Gądek (Parlamentarny Zespół Srażaków), członek ZG ZOSP RP gen. brygadier w st. spocz. Wiesław Leśniakiewicz, prezes OSP w Kaliszu Grzegorz Kuświk, prezes ZOP ZOSP RP w Gnieźnie Jacek Kowalski, Daniel Kusz z OSP Brudzew, naczelnik OSP Mrowino Leszek Małyszka, komendant gminny ZOSP RP w Gowarczowie Kazimierz Kosierkiewicz, wiceprezes ZOP ZOSP RP w Bielsku-Białej Stanisław Górny, wiceprezes ZOP ZPSP RP w Mińsku Mazowieckim Leszek Dąbrowski, redaktor naczelna miesięcznika „Strażak” Dorota Pardecka oraz redaktor naczelny okolicznościowego albumu upamiętniającego obchody 100. rocznicy powołania Związku Floriańskiego i 95-lecia działania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Marian Zalewski.

W spotkaniu uczestniczyli również: posłowie (członkowie Parlamentarnego Zespołu Srażaków) Andżelika Możdżanowska i Zbigniew Sosnowski (członek ZG ZOSP RP), wiceprezes ZG ZOSP RP Teresa Tiszbierek oraz członkowie ZG ZOSP RP – Krystyna Ozga, Franciszek Augustyn, Ireneusz Skubis, Marian Chmielewski.

Podsumowaniem uroczystości było wręczenie przedstawicielom OSP pamiątkowych medali oraz wspólne zdjęcie

Relacja z uroczystego spotkania ukaże się na łamach miesięcznika „Strażak”.
DP