Samorządowy Program pomocy finansowej dla gmin/miast dot. zakupu nowych samochodów rat.gaśn. dla woj. mazwowieckiego

12 stycznia 2016 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o uruchomieniu samorządowego programu dotyczącego pomocy finansowej dla gmin/miast w ramach zakupu nowych średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych „OSP – 2016”.

Przedmiotem wsparcia w 2016 roku jest zakup: