Ogłoszenie o zamówieniu nr ZP/FO/002/2013 - Dostawa wozów strażackich - 1/2013

Ogłoszenie o zamówieniu - lekkie
SIWZ do zamówienia ZP FO 002 2013
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 wzór umowy
Załącznik nr 3.1 - wymagania - wozy strażackie - lekki kontener 4x4 ZP FO 002 2013
Załącznik nr 3.2 - wymagania - wozy strażackie - lekki kontener (bl) 4x2 ZP FO 002 2013
Załącznik nr 3.3 - wymagania - wozy strażackie - lekki kontener 4x2 ZP FO 002 2013