Przekazanie samochodów i sprzętu dla lubelskich strażaków

W dniu 18 grudnia 2015 roku na terenie Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie odbyła się uroczystość przekazania nowych samochodów ratowniczo – gaśniczych oraz sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu woj. lubelskiego.
W uroczystości udział wzięli m.in.:
  ­
 • Krzysztof Hetman – europarlamentarzysta,
 • ­
 • dh Jan Łopata – poseł na sejm RP,
 • ­
 • dh Waldemar Pawlak – Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP,
 • ­
 • gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz – Komendant Główny PSP,
 • ­
 • Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski,
 • ­
 • Sławomir Sosnowski - Marszałek Województwa Lubelskiego,
 • ­
 • Robert Gmitruczuk - Wicewojewoda Lubelski,
 • ­
 • dh Marian Starownik – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie,
 • ­
 • nadbryg. Tadeusz Milewski – Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie,
 • ­
 • Prezesi Zarządów Oddziałów Powiatowych i Gminnych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej woj. lubelskiego,
 • ­
 • Komendanci Miejscy i Powiatowi PSP woj. lubelskiego,
 • ­
 • Starostowie, burmistrzowie i wójtowie gmin woj. lubelskiego.
W czasie uroczystego apelu przekazano 26 nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz sprzęt ratowniczy (łodzie, motopompy i zestawy hydrauliczne) dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa lubelskiego na kwotę ok. 9 mln złotych. Służyć będą strażakom przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, gaszeniu pożarów oraz przy ratownictwie drogowym.

Zakupy były finansowane ze środków:

 • Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
 • Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
 • Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego,
 • budżetów samorządów miast i gmin,
 • środków własnych OSP,
 • oraz wspólnot ziemskich

Podczas uroczystości wręczono 25 odznaczeń państwowych i resortowych. Na zakończenie uroczystości odbyło się spotkanie opłatkowe.

Tekst: D. Gawlik/ Zdjęcia: R. Grelowski, B. Sokoluk, W. Jakubczyk