PROSIMY O SKŁDANIE OFERT Na program do rozliczania PIT-ów za rok 2020 dla organizacji OPP

PROSIMY O SKŁDANIE OFERT 

Na program do rozliczania PIT-ów  za rok 2020 dla organizacji OPP.

Wymagania:

  1. Wprowadzony na sztywno nr KRS z tytułu wpłaty 1% podatku dla naszej organizacji.
  2. Obsługa wszystkich wymaganych deklaracji podatkowych PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-28 oraz załączniki.
  3. Wersja On-Line do wypełnienia przez Internet oraz wersja programu wymagająca instalacji.
  4. Statystyki pokazujące liczbę pobrań i uruchomień programu PIT.
Oferty prosimy składać do 15.11.2020 na adres: 00-340 Warszawa, ul. Oboźna 1
lub emailem : zg@zosprp.pl