Projekt "Pracownia liderów Orkiestrowych"

Zapraszamy choreografów grup tanecznych do udziału w wizycie studyjnej w Lesznie. Uczestnicy projektu „Pracownia liderów orkiestrowych” współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich odwiedzą podczas prób i zajęć grupę Mażoretek Orkiestry Dętej Miasta Leszna.

Spotkanie odbędzie się w dniach 18-19 marca 2017 roku.

Szczegóły informacji

Prosimy o przesłanie na wskazane adresy wypełnionych kart zgłoszenia do 7 marca.

Obowiązuje regulamin rekrutacji dostępny w zakładce kultura/pracownia liderów orkiestrowych.

Uczestnicy projektu zobowiązani są do przesłania wypełnionej ANKIETY (dotyczy tylko nowych uczestników Projektu).