Program PIT-2010

Pobierz program PIT-y 2010

1. Nowy program do wypełnienia wszystkich deklaracji PIT za rok 2010, w tym  z przeznaczeniem kwoty 1% dla Związku OSP RP zamieścimy na naszej stronie internetowej po 20 stycznia 2011 r.

Program umożliwi przy wypełnianiu formularzy: PIT-28, PIT -28/A, PIT/O i PIT /D, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, wyliczenie kwoty 1% (minimum 10 gr.), która zostanie automatycznie wpisana w odpowiednim polu. Jednocześnie  automatycznie w poz. „Numer KRS” pojawi się Numeru KRS Związku OSP RP:  0000116212. Użytkownik nie ma  możliwości zmiany Nr KRS ani wielkości wyliczonej kwoty 1% podatku.

W „Informacji uzupełniającej”, podatnik może natomiast w części „znajdującej się bezpośrednio pod wnioskiem o przekazanie 1% podatku należnego podać cel szczegółowy tj. wpisać dokładną nazwę jednostki i dokładny adres włącznie z kodem pocztowym. Kod pocztowy jest wyróżnikiem adresu OSP  umożliwiającym uniknięcie pomyłki w jej identyfikacji. Niejednokrotnie na terenie jednego województwa, powiatu funkcjonuje po kilka a na terenie kraju po kilkanaście jednostek o tej samej nazwie wynikającej z tej samej nazwy miejscowości, w której OSP ma siedzibę.

2. Wypełniając deklarację podatkową przy pomocy naszego programu w części „Wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP” oraz „Informacji uzupełniającej” w PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 należy co najmniej wypełnić rubryki wg przykładowego wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do w/w zasad przekazywania 1% podatku w roku 2011 na rzecz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej za rok podatkowy 2010.

Pobierz program PIT-y 2010