Próby przeznaczania pomieszczeń OSP na kwarantannę

Szanowni Druhowie Dochodzą do nas niepokojące sygnały o próbach wymuszania przez lokalne władze na strażakach ochotnikach zgody na wykorzystywanie strażnic OSP do celów związanych z wirusem Covid-19 np. do przygotowania pomieszczeń dla osób odbywających kwarantannę.

Uleganie takim naciskom i wyrażanie zgody na działania ryzykowne jak wymienione powyżej może na pewien czas zakłócić prawidłową realizację zadań i działalność OSP na rzecz ratownictwa i bezpieczeństwa mieszkańców.

Należy pamiętać, że podstawowym zadaniem jednostki OSP jest prowadzenie działań ratowniczych np. zwalczanie pożarów, katastrof i innych miejscowych zagrożeń do których jednostka może być dysponowana oraz realizacja zadań stawianych w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Członkowie OSP nie powinni podejmować działań mogących w konsekwencji sparaliżować możliwość wykonywania działań ratowniczych.