Prezes ZG ZOSP RP druh W. Pawlak w powołany w skład Komitetu Narodowych Obchodów 100-rocznicy Odzyskania Niepodległości RP !

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda Postanowieniem z dnia 11 września 2017 r. powołał Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP druha Waldemara Pawlaka w skład Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Powołanie druha Waldemara Pawlaka, Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP do składu komitetu jest wielką nobilitacją dla całego środowiska strażaków-ochotników w Polsce.
 
Dziękujemy za docenienie wkładu środowiska Ochotniczych Straży Pożarnych w Odzyskanie Niepodległości w 1918 roku oraz kształtowanie odpowiednich postaw patriotycznych w codziennej pracy na rzecz Ojczyzny.