Prawnik radzi (artykuły opublikowane w "Strażaku")

2010.12 Kontrola OSP jako organizacji pożytku publicznego cz.2
2010.12 Kontrola OSP jako organizacji pożytku publicznego cz.1
2010.11 Orzeczenia sądu w sprawie ekwiwalentu cz.2
2010.11 Orzeczenia sądu w sprawie ekwiwalentu cz.1
2010.10 Strażak ochotnik jako ratownik
2010.03 Zmiany składu zarządu w OSP w trakcie trwania kadencji jej władz
2010.01 Nowe rozporządzenie w sprawie badań lekarskich członków
2009.12 Uprawnienia członka OSP poszkodowanego w wypadku cz.2
2009.12 Uprawnienia członka OSP poszkodowanego w wypadku cz.1
2009.10 Wysokość opłaty rocznej za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste październik na rzecz OSP
2009.09 Zwrot kosztów poniesionych przez OSP w działaniach ratowniczych prowadzonym poza terenem własnego funkcjonowania.
2009.02 Zatrudnianie pracowników do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
2009.01 Finansowanie działalności OSP
2008.08 Czy OSP zawsze gaszą pożary
2008.07 Ekwiwalent po wyroku
2008.04 Projekty zmian ustawowych dot. OSP
2008.03 Zmiany statutu ZOSP RP przyjęte na XII Zjeździe Krajowym
2008.02 Odpowiedzi na pytania cz.2
2008.02 Odpowiedzi na pytania cz.1
2008.01 Sposób zatrudnienia komendanta gminnego OSP
2007.12 Odpowiedzi na listy
2007.11 Zamówienia publiczne
2007.09 Odpowiedzi na listy
2007.08 Informacja publiczna a strażacy
2007.07 Ekwiwalent cz.3
2007.07 Ekwiwalent cz.2
2007.07 Ekwiwalent cz.1
2007.06 Obrona przed szkalującym artykułem
2007.06 2007.05 OSP które nie gaszą pożarów cz.2
2007.06 2007.05 OSP które nie gaszą pożarów cz.1
2007.04 Czy OSP zawsze gaszą pożary
2007.03 Pełnienie funkcji we władzach OSP i ZOSP RP cz.3
2007.03 Pełnienie funkcji we władzach OSP i ZOSP RP cz.2
2007.03 Pełnienie funkcji we władzach OSP i ZOSP RP cz.1
2007.02 Dokonywanie zmian w statucie stowarzyszenia cz.2
2007.02 Dokonywanie zmian w statucie stowarzyszenia cz.1
2007.01 Komendant gminny związku
2006.12 Mundur a wybory
2006.11 Finansowanie działalności OSP
2006.10 Mandat radnego
2006.08 Ekwiwalent cz.2
2006.08 Ekwiwalent cz.1
2006.07 Wypadek przy pracy
2006.04 Śmieci na nieruchomości sąsiadującej z remizą
2006.03 Ustalanie wysokości ekwiwalentu
2006.02 Liczba delegatów na zjeździe gminnym
2006.01 Pieniądze z Funduszu na młodzieżowe zawody
2005.12 Dwóch komendantów
2005.10 Różne cz.2
2005.10 Różne cz.1
2005.09 OSP jako org. pożytku publicznego
2005.08 Odpowiedzi na pytania cz.2
2005.08 Odpowiedzi na pytania cz.1
2005.07 Udział w akcjach ratowniczych
2005.06 Finansowanie OSP cz.2
2005.06 Finansowanie OSP cz.1
2005.05 Zakaz wypalania łąk
2005.04 Ekwiwalent
2005.03 Druh z krzyżem zasługi
2005.02 Własność działki i księgi podatkowe
2005.01 Ekwiwalent cz.2
2004.12 Podatek od wynajmu
2004.11 Kwalifikacje komendanta gminnego
2004.09 Kara za wykroczenia
2004.10 Zatrudnianie komendantów
2004.07 Członek OSP funkcjonariuszem
2004.06 Zaświadczenia dla kierowców
2004.05 Niepełnosprawni w akcjach
2004.04 Odpowiedzi na pytania