Pracownia Orkiestry Strażackiej

W ramach realizacji projektu „Pracownia Orkiestry Strażackiej” finansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich powstał poradnik „Jak prowadzić Orkiestrę Dętą” dla kapelmistrzów i osób zarządzających w strażackich orkiestrach dętych.

Zachęcamy do lektury i dzielenia się swoimi propozycjami dalszych działań animacyjnych Orkiestr Dętych poprzez Związek OSP RP.

Poradnik dostępny na stronie projektu:
http://www.zosprp.pl/?q=content/pracownia-orkiestry-strazackiej-2019-2020