PRACOWNIA ORKIESTRY STRAŻACKIEJ

Zapraszamy na warsztaty dla kadr strażackich Orkiestr dętych organizowanych w ramach realizacji projektu PRACOWNIA ORKIESTRY STRAŻACKIEJ. Warsztaty odbędą się w dniach 14-15 marca w Szczercowie i będą przebiegały równolegle w dwóch panelach: artystycznym i zarządzania.

Warsztaty skierowane są do dwuosobowych zespołów kadr zarządzających orkiestr OSP.

  • - jedna do uczestnictwa w panelu artystycznym (choreograf lub inna osoba zajmująca się paradami orkiestry/grupy tanecznej)
  • - druga do uczestnictwa w panelu z zarządzania w Orkiestrze (członkowie zarządów, kierownik, manager itp.).

Termin przyjmowania zgłoszeń został przedłużony do 8 marca.

Tematy warsztatów:

  1. Zarządzanie w organizacji pozarządowej prowadzącej strażacką Orkiestrą dętą (funkcjonowanie Orkiestry w przestrzeni prawnej, obowiązki sprawozdawcze wynikające z prowadzenia organizacji, organizacja pracy zarządu, organizacja wyjazdów a kwestie formalno-prawne, status OPP)
  2. Musztra paradna w orkiestrze dętej (z uwzględnieniem grup tanecznych)

Więcej informacji o projekcie i zgłoszenia pod linkiem
http://www.zosprp.pl/?q=content/pracownia-orkiestry-strazackiej-2019-202...

Projekt Związku OSP RP "Pracownia Orkiestry Strażackiej" finansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.

 

Nabór na miejsce realizacji warsztatów dla kadr strażackich orkiestr dętych

Zapraszamy do zgłaszania się chętne Orkiestry OSP do pełnienia roli gospodarzy warsztatów odbywających się w ramach projektu "Pracownia Orkiestry Strażackiej" – październik/listopad 2020.

Więcej informacji o projekcie i zgłoszenia pod linkiem
http://www.zosprp.pl/?q=content/pracownia-orkiestry-strazackiej-2019-2020

Orkiestry zainteresowane goszczeniem warsztatów w 2020r. zachęcamy do wypełnienia poniższego formularza i kontaktu telefonicznego, mailowego.
https://forms.gle/FmnwrtscRzdt9DZF8