Pożegnanie abp Henryka Hosera przez strażaków

5 kwietnia br. w Bazylice Katedralnej św.Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika w Warszawie odbyło się uroczyste pożegnanie przez strażaków-ochotników
Metropolity Warszawsko-Praskiego arcybiskupa Henryka Hosera.

W uroczystej Mszy Świętej udział wzięli druh Waldemar Pawlak - Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP, gen.bryg. w st. spocz. Wiesław Leśniakiewicz - Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP, druh Antoni Jan Tarczyński - Członek Prezydium ZG, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Warszawie, druh Adam Nowak - Członek Prezydium ZG oraz druh Zbignie Kaliszyk - Członek Zarządu Głównego ZOSP RP. Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentowali Pani Bożena Żelazowska - przewodnicząca Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Pani Magdalena Flis - Dyrektor Kancelarii Marszałka oraz Pan Zbigniew Czaplicki - pełnomocnik Marszałka ds. kombatantów i osób represjonowanych.
 
W uroczystości wzięło udział kilkanaście pocztów sztandarowych, ze sztandarem Zarządu Głównego Związku OSP RP na czele.
Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaskach.
 
W trakcie uroczystości druh Waldemar Pawlak, w asyście druha Wiesława Leśniakiewicza wręczyli ks. arcybiskupowi Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza
nadany uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP.
 
Dnia 8 grudnia 2017 roku, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, Papież Franciszek przyjął rezygnację abpa Henryka Hosera SAC z urzędu Biskupa Diecezji Warszawsko-Praskiej, złożoną ze względu na osiągnięty wiek.
Jego Ekscelencja ks. abp Henryk Hoser, jako ordynariusz Warszawsko-Praski od 2008 roku otaczał opieką duszpasterską strażaków przybywających do Bazyliki Katedralnej św. Floriana.
 
Biskupowi Seniorowi Henrykowi Hoserowi życzymy wielu łask w dalszej posłudze duszpasterskiej.

 

Adam Nowak