Powołano Krajowe Kolegium Sędziów Zawodów Strażackich Związku OSP RP

1 grudnia 2018 r. zostało powołane i odbyło swoje pierwsze posiedzenie Krajowe Kolegium Sędziów Zawodów Strażackich. Posiedzenie miało miejsce w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele województw zgłoszeni do udziału w pracach Krajowego Kolegium Sędziów zgodnie z Uchwałą nr 195/20/2015 Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Kolegium Sędziów Zawodów Strażackich Związku OSP RP.

Wyznaczeni przez poszczególne województwa strażacy członkowie OSP wymienili się doświadczeniami w zakresie swojej działalności w tym o doświadczeniach związanych z sędziowaniem zawodów strażackich jak i o działalności i funkcjonowaniu kolegiów w poszczególnych województwach.

Podczas posiedzenia Kolegium dokonało wyboru Zarządu Kolegium, w skład którego weszli:

  • Marek Duda, woj. łódzkie – przewodniczący
  • Jarosław Tomaszewski, woj. wielkopolskie – wiceprzewodniczący
  • Leszek Szmyt, woj. kujawsko-pomorskie – sekretarz
  • Andrzej Gwiazdonik, woj. małopolskie – członek zarządu
  • Janusz Szulka, woj. opolskie – członek zarządu
  • Wiesław Nowak, woj. lubelskie – członek zarządu
  • Andrzej Małyszka, woj. pomorskie – członek zarządu.

Z członkami Kolegium spotkał się dh Waldemar Pawlak Prezes ZG ZOSP RP. Członkowie Kolegium uczestniczyli również w posiedzeniu Komisji ds. Młodzieży i Sportu ZG ZOSP RP, której zgodnie z regulaminem podlegają sprawy Kolegium. Podczas posiedzenia Komisji podziękowano za dotychczasowe przewodnictwo Kolegium dh Leonowi Mądremu z woj. wielkopolskiego.