Posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. śląskiego

W dniu 15 grudnia 2015 r. w Siewierzu obradował Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. W posiedzeniu przedstawicieli OSP woj. śląskiego uczestniczyli licznie przybyli reprezentanci władz ochotniczego i zawodowego pożarnictwa, w tym przedstawiciele Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP. W obradach uczestniczyli m.in.: Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemar Pawlak, Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nabrygadier Marek Rączka, Wiceprezesi Zarządu Głównego ZOSP profesor Marek Trombski oraz gen. bryg. Zbigniew Meres – Prezes ZOW ZOSP RP woj. śląskiego, Wiceprezes ZOW ZOSP Zdzisław Banaś, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych dr inż. Kazimierz Szabla, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - Andrzej Pilot oraz innizaproszeni goście. Na spotkanie do Siewierza przybyli również delegaci władz ochotniczych straży pożarnych Republiki Czeskiej z Ostravy i Karviny.

Jednym z punktów posiedzenia było wystąpienie Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemara Pawlaka, który omówił bieżące sprawy związane z działalnością Związku, a tym samym zapowiedział rozpoczęcie kampanii sprawozdawczej OSP za rok 2015. Podczas posiedzenia zostało przyjęte przez Zarząd Wojewódzki ZOSP RP sprawozdanie finansowe za rok 2015 oraz plan wydatków na rok 2016. Przedstawiono również sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz zamierzenia i plany związane z realizacją przedsięwzięć w roku 2016, w tym organizacji obchodów „Dnia Strażaka”, obozu młodzieżowych drużyn pożarniczych oraz inicjatyw o charakterze edukacyjnym m.in. ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej, czy konkursu plastycznego.Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP w Katowicach Zdzisław Banaś, w swoim wystąpieniu przedstawił sprawozdanie z działalności ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Siewierz oraz Powiatu Będzińskiego.

Podczas spotkania rozstrzygnięty został również plebiscyt „Dziennika Zachodniego” SUPERSTRAŻAK 2015, w którym wyłoniono najlepszych Druhów Strażaków oraz jednostki OSP i PSP województwa śląskiego. SUPER STRAŻAKIEM OSP został dhŁukasz Hutkiewicz z OSP Poczesna, a SUPER STRAŻAKIEM PSP - Bartłomiej Sępiak z KM PSP w Jastrzębiu-Zdroju. SUPER JEDNOSTKA OSP została OSP Poczesna, natomiast SUPER JEDNOSTKA PSP - Komenda Miejska PSP w Chorzowie. Laureaci zmagań wojewódzkich otrzymali dyplomy oraz statuetki, a także drobne upominki od redakcji Dziennika Zachodniego. Patronat nad plebiscytem objęła Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach oraz Oddział Wojewódzki Związku OSP RP woj. śląskiego.

Posiedzenie zostało zakończone przy tradycyjnym wigilijnym stole, przy którym w atmosferze wzajemnej życzliwości, dzieląc się opłatkiem życzono sobie pełnych radości Świąt Bożego Narodzenia.

Tekst i zdjęcia: A. Machura