Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP

W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, podczas którego omówiono i poruszono wiele istotnych tematów:

 • otwarte konsultacje ze środowiskiem strażackim zmian w ceremoniale i regulaminach, w szczególności regulaminie umundurowania, regulaminie zawodów sportowo-pożarniczych
 • zwrócono szczególną uwagę na symbolikę i misję Ochotniczych Straży Pożarnych
 • przedstawiono zmiany w sposobie funkcjonowania Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Kościelisku
 • podsumowano i omówiono imprezy programowe oraz przebieg Krajowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych
 • przybliżono szczegóły Ogólnopolskiej Pielgrzymki Strażaków na Jasną Górę, która odbędzie się 26 kwietnia 2020 roku
 • podjęto dyskusję na temat roli strażaków ochotników w obronie cywilnej i systemie ochrony ludności
 • wystąpiono z inicjatywą wystosowania do strażaków ochotników szerokiego
  apelu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
  o powszechny udział w wyborach ze szczególną troską o dobro wspólne.

Nina Mirgos-Kilanowska
Rzecznik Prasowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej