Porozumienie pomiędzy Związkiem OSP RP a Stowarzyszeniem Dziennikarzy im Władysława Reymonta

5 października 2020 r. w Warszawie zostało podpisane porozumienie o współpracy między Związkiem OSP RP a Stowarzyszeniem Dziennikarzy im. Władysława Reymonta. Stowarzyszenie jest założoną w 1999 r. organizacją zawodową i twórczą zrzeszającą dziennikarzy. Strony porozumienia będą współpracować ze sobą miedzy innymi w celu promocji i upowszechniania kultury oraz tradycji ruchu strażackiego, wyrażających się w bezinteresownej pomocy ludziom i służenia Ojczyźnie. W szczególności podejmowane będą wysiłki w organizowaniu wspólnych przedsięwzięć kulturalno-oświatowych, szkoleń dziennikarskich, popularyzacji i eksponowaniu tradycji i współczesnego oblicza Związku OSP RP i ochotniczych straży pożarnych. Ważnym polem współpracy w najbliższym okresie będą obchody setnej rocznicy powstania Związku OSP RP oraz prace Związku dotyczące strategii Florian 2050. MAZ