Ponad 100 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości na sprzęt ratowniczy dla strażaków z OSP

W środę, 31 stycznia br. w Rabce-Zdroju, podczas konferencji prasowej Ministra Sprawiedliwości dotyczącej przekazania sprzętu strażackiego małopolskim jednostkom OSP, podano informację o uruchomieniu programu wartego ponad 100 milionów zł z Funduszu Sprawiedliwości przeznaczonego dla Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Polski. Zakupione zostaną m.in. profesjonalne zestawy medyczne oraz defibrylatory.

Ogólnopolski program ogłoszony przez Ministerstwo Sprawiedliwości, dzięki któremu do Ochotniczych Straży Pożarnych w całym kraju trafi nowoczesny sprzęt ratowniczy jest kontynuacją pilotażowego projektu realizowanego przez ministerstwo we współpracy z Samorządami na terenie województwa małopolskiego. Do chwili obecnej za kwotę 10 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości zakupiono m.in. ponad 200 defibrylatorów i 600 zestawów ratowniczych, które będą służyły poprawie bezpieczeństwa, ratowaniu zdrowia i życia służąc małopolskim druhom z OSP.

- Każde działanie i wsparcie, które zwiększa możliwości niesienia pomocy drugiemu człowiekowi przez druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych, należy pochwalić i za nie serdecznie podziękować. Dziękuję, że Minister Sprawiedliwości dostrzegł potrzeby strażaków-ochotników i docenił ich poświęcenie, czas oraz zaangażowanie w swą służbę. Wsparcie, przyrzeczone jednostkom OSP w całej Polsce, z pewnością wielokrotnie uratuje wiele istnień. – powiedział Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej druh Waldemar Pawlak.

Fundusz Sprawiedliwości, są to środki finansowe pochodzące od skazanych, nie od podatników. Przekazanie tych funduszy dla OSP w całej Polsce pozwala na realne zwiększenie pomocy dla ofiar wypadków. Strażacy-ochotnicy są często pierwsi na miejscu wypadków drogowych i to od ich natychmiastowej pomocy zależy życie poszkodowanych. Niosą pomoc z wielkim oddaniem, a często z narażeniem własnego życia.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Sprawiedliwości nabory w ramach programu ogłaszane będą w kolejnych województwach według poniższego terminarza:

 • podkarpackie – 2 lutego 2018 r.
 • świętokrzyskie – 19 lutego 2018 r.
 • dolnośląskie – 5 marca 2018 r.
 • śląskie – 19 marca 2018 r.
 • opolskie – 3 kwietnia 2018 r.
 • łódzkie – 16 kwietnia 2018 r.
 • pomorskie – 7 maja 2018 r.
 • kujawsko-pomorskie – 21 maja 2018 r.
 • zachodniopomorskie – 11 czerwca 2018 r.
 • lubelskie – 25 czerwca 2018 r.
 • mazowieckie – 9 lipca 2018 r.
 • warmińsko-mazurskie – 23 lipca 2018 r.
 • wielkopolskie – 6 sierpnia 2018 r.
 • podlaskie – 21 sierpnia 2018 r.
 • lubuskie – 3 września 2018 r.

Zgodnie z programem przygotowanym w Ministerstwie Sprawiedliwości, o wsparcie będą mogły się ubiegać – w ramach ogłaszanych w kolejnych województwach naborów wniosków – gminy i miasta na prawach powiatu z całego kraju. Za ich pośrednictwem sprzęt ratowniczy trafi do poszczególnych jednostek OSP, które potrzebują specjalistycznego wyposażenia do ratowania życia i zdrowia ludzi.

Program zakłada doposażenie jednostek w najnowocześniejsze, profesjonalne, w pełni wyposażone zestawy medyczne oraz defibrylatory do niesienia natychmiastowej pomocy.

Zreformowany Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, działa od września 2017 r. Fundusz rozporządza pieniędzmi zasądzanymi od sprawców przestępstw. Zmiany ustawowe pozwoliły na poszerzenie katalogu organizacji, które dzięki wsparciu Funduszu Sprawiedliwości będą mogły pomagać poszkodowanym, aby rzeczywista pomoc dociera do jak największej grupy potrzebujących. W ten sposób środki pozyskane od sprawców przestępstw służą pokrzywdzonym i ratują życie.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jest ogólnopolską organizacją pożytku publicznego non-profit, która zrzesza 16 205 Ochotniczych Straży Pożarnych, w których działa 691 664 członków, w tym 225 838 strażaków ratowników mogących brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, 82 435 dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat tworzących Dziecięce i Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze oraz 69 274 kobiet.

Ponad 4,3 tys. OSP włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Strażacy ochotnicy systematycznie nabywają wiedzę, doskonalą swoje umiejętności praktyczne. Uczestniczą, samodzielnie lub wspólnie z PSP, w różnego rodzaju akcjach związanych z działaniami ratowniczymi lub usuwaniem skutków pożarów, miejscowych zagrożeń (klęsk żywiołowych, wypadków, awarii i katastrof) oraz innych zdarzeniach. W latach 2012-2016 odnotowano łącznie 2 192 947 działań ratowniczych, w których interweniowały jednostki ochotniczych straży pożarnych, średnia roczna wyniosła 438 589 zdarzeń.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP doposażył ochotnicze straże pożarne w specjalistyczny sprzęt do realizacji działań ratowniczych w poszczególnych rodzajach ratownictwa.

Obecnie, do realizacji specjalistycznych działań w następujących zakresach ratownictwa, uprawnionych jest:

 • 5 577 jednostek OSP ratownictwa technicznego i drogowego
 • 3 162 jednostek OSP ratownictwa powodziowego i nawodnego
 • 570 jednostek OSP ratownictwa chemicznego i ekologicznego
 • 5 646 jednostek OSP ratownictwa medycznego tj. kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • 619 jednostek OSP ratownictwa wysokościowego
 • 1 309 jednostek OSP ratownictwa wodnego
 • 3 774 jednostek OSP ratownictwa poszukiwawczo-ratowniczego
 • 606 jednostek OSP z innymi uprawnieniami.

Jednostki te posiadają wiedzę, umiejętności praktyczne oraz niezbędne kwalifikacje ratowników, a także sprzęt ratowniczy.

 

Nina Mirgos-Kilanowska

Rzecznik Prasowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej