Polsko-niemieckie seminarium opiekunów MDP

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP wspólnie z Deutsche Jugendfeuerwehr we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną Stołpno w Międzyrzecu Podlaskim organizuje w dniach 13-17 października br. w Roskoszy koło Białej Podlaskiej (woj. lubelskie) Polsko-Niemieckie Seminarium Opiekunów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Seminarium poświęcone jest zagadnieniom związanym z pracą z młodzieżą w Niemczech i Polsce.

Program tegorocznego Seminarium będzie szczególnie nastawiony na przykłady aktywnej, innowacyjnej i kreatywnej pracy z młodzieżą w środowisku strażackim (m.in. gry i zabawy integracyjne, grupowe zajęciaoutdoorowe, gry terenowe i fabularne, promocja działań).

Od uczestników nie jest wymagana znajomość języka niemieckiego ani doświadczenie w wymianie polsko-niemieckiej. W procesie rekrutacji ważna będzie zaś kwestia sprawowania funkcji opiekuna MDP bądź prowadzenia pracy z młodzieżą w Ochotniczej Straży Pożarnej, jak również motywacja uczestnictwa w Seminarium, w tym chęć rozszerzenia swojej wiedzy oraz umiejętności praktycznych w pracy z młodzieżą.

Uczestnik zakwalifikowany do udziału w Seminarium zobowiązuje się do przygotowania informacji prezentującej dotychczasowe działania na rzecz młodzieży w swoim środowisku lokalnym oraz aktywnego uczestnictwa we wszystkich zajęciach programowych podczas Seminarium. Po jego zakończeniu zaś, do praktycznego przekazania zdobytej wiedzy i umiejętności w swoim środowisku lokalnym.

W związku z dużą różnorodnością zajęć uczestnik powinien zabrać ze sobą mundur, ubranie sportowe oraz drobne upominki lub materiały informacyjne o swojej Ochotniczej Straży Pożarnej lub regionie. Należy uwzględnić chłodną porę roku i możliwość zmoczenia czy zabrudzenia odzieży podczas zajęć praktycznych.

Związek OSP RP pokrywa koszty zakwaterowania, wyżywienia i programu w dniach 13-17 października. Koszty dojazdu do Roskoszyi powrotu do domu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.Seminarium jest finansowane ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Kartę zgłoszenia należy przesłać w formie elektronicznej na: info@strazpozarna.org.pldo 30 września. Po przesłaniu karty otrzyma Druhna/Druh mailowe potwierdzenie otrzymania karty zgłoszenia. Informacja o wynikach rekrutacji na Seminarium, szczegółowy program Seminarium oraz informacje praktyczne zostaną także przesłane mailowo. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy.

Informacje
Karta zgłoszenia