Podziękowania za przekazanie 1% podatku na rzecz Związku OSP RP

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej dziękuje
Strażakom, Rodzinom Strażaków, Przyjaciołom, Znajomym, "Nieznajomym",
oraz wszystkim, którym leży na sercu los Strażaków
za przekazanie swojego 1% podatku w 2016 r.
Otrzymany od Państwa 1% przeznaczymy na utrzymanie gotowości bojowej
w ochotniczych strażach pożarnych na terenie całego kraju.
 1% to osobisty Państwa wkład w bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową.
 
W imieniu Związku OSP RP SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.