Podstawowe zasady przekazywania 1% podatku w roku 2013 na rzecz Związku OSP RP za rok podatkowy 2012

1. Warunkiem skutecznego skorzystania z ulgi jest złożenie zeznania w terminie określonym dla jego złożenia:

  • PIT-28, PIT-28/A do dnia 31 stycznia 2013 r.,
  • PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 do dnia 30 kwietnia 2013 r. albo
  • korekty zeznania dokonanej w ciągu jednego miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego: PIT-28, PIT-28/A do dnia 28 lutego 2013 r.,
  • korekty zeznania dokonanej w ciągu jednego miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38,PIT-39 do dnia 31 maja 2013 r.

Zeznania złożone po terminie nie dają prawa przekazania 1%, nawet jeżeli wniosek został odrębnie złożony wcześniej.

2. W zeznaniu podatkowym albo korekcie zeznania należy:

  1. Wyliczyć kwotę podatku należnego i wpisać w polu:
PIT-28
poz. 105,
 
PIT-36L
poz.  54,
 
PIT-38
poz. 34,
PIT-36
poz. 184,
 
PIT-37
poz. 118,
 
PIT-39
poz. 29.

Przypomnienie. Zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę naliczenia ulgi jest warunkiem przekazania przez urząd skarbowy 1% podatku.

  1. Wyliczyć kwotę ulgi, która nie może przekroczyć 1% podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół i wpisać w polu:
PIT-28
poz. 126,
 
PIT-36L
poz. 106,
 
PIT-38
poz. 59,
PIT-36
poz. 303,
 
PIT-37
poz. 124,
 
PIT-39
poz. 52.

3. Podatnik może przekazać kwotę od 10 groszy do 1% podatku należnego wynikającego z zeznania, na rzecz Związku OSP RP.

4. W zeznaniu podatkowym albo korekcie zeznania należy wypełnić „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”, który znajdujesię na końcu każdego zeznania rocznego. Nie można pomylić się w numerze KRS, należy dokładnie przepisać go z ministerialnego wykazu. Pomyłka oznacza nie złożenie wniosku.

W przypadku Związku OSP RP w poszczególnych formularzach pola wniosku należy wpisać KRS numer:  0000 116 212

PIT-28
poz. 125,
 
PIT-36L
poz. 105,
 
PIT-38
poz. 58,
PIT-36
poz. 302,
 
PIT-37
poz. 123,
 
PIT-39
poz. 51.

5. Jednocześnie, podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać informacje uzupełniające, które będą miały wpływ na podział środków gromadzonych przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej wypełniając „Informacje uzupełniające”:

  1. Cel szczegółowy 1%:  wpisać nazwę jednostki (OSP, oddział gminny, oddział powiatowy, oddział wojewódzki), adres jednostki w tym dokładny kod pocztowy:
PIT-28
poz. 127,
 
PIT-36L
poz. 107,
 
PIT-38
poz. 60,
PIT-36
poz. 304,
 
PIT-37
poz. 125,
 
PIT-39
poz. 53.
  1. Zgoda na przekazanie OPP danych: imienia i nazwiska, adresu przez zaznaczenie kwadratu:
PIT-28
poz. 128,
 
PIT-36L
poz. 108,
 
PIT-38
poz. 61,
PIT-36
poz. 305,
 
PIT-37
poz. 126,
 
PIT-39
poz. 54.
  1. Dane ułatwiające kontakt z podatnikiem: np. nr telefonu, adres e-mail:
PIT-28
poz. 129,
 
PIT-36L
poz. 109,
 
PIT-38
poz. 62,
PIT-36
poz. 306,
 
PIT-37
poz. 127,
 
PIT-39
poz. 55.

6. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego – po pomniejszeniu o koszty przelewu bankowego – przekaże kwotę, w okresie od maja do lipca 2013 roku na rachunek bankowy Związku OSP RP .

7. Związek OSP RP na stronie http://bazy.ngo.pl/ znajduje się w bazie ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO. Zawartość bazy jest zgodna z Wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2012, opublikowanym w BIP-ie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (http://www.mpips.gov.pl/bip/wykaz-organizacji-pozytku-publicznego/).

Wpis Związku:


OPP - Organizacja Pożytku Publicznego
1%
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa
Numer KRS: 0000 116 212

woj. mazowieckie

8. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, siedziba: 00-340 Warszawa, ul.Oboźna 1, NIP:526-025-14-11, nr KRS: 0000 116 212 zaktualizował Naczelnikowi Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie dane o numerze konta bankowego, na które to konto urzędy skarbowe będą dokonywały wpłat 1% na rzecz Związku OSP RP. Dane aktualne:
BANK: Bank Pekao S.A. I Mazowieckie Centrum Korporacyjne w Warszawie
NR R-KU: 73 1240 6074 1111 0000 4993 0359