Podstawowe zasady przekazywania 1% podatku w roku 2011 na rzecz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

1. Warunkiem skutecznego skorzystania z ulgi jest złożenie zeznania w terminie określonym dla jego złożenia:

- PIT-28, PIT-28/A do dnia 01 lutego 2011 r.,

- PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 do dnia 2 maja 2011 r.albo

- korekty zeznania dokonanej w ciągu jednego miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego: PIT-28, PIT-28/A do dnia 28 lutego 2011 r.,

- korekty zeznania dokonanej w ciągu jednego miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego:PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38,PIT-39 do dnia 31 maja 2011 r.,

Zeznania złożone po terminie nie dają prawa przekazania 1%, nawet jeżeli wniosek został odrębnie złożony wcześniej.

2. W zeznaniu podatkowym albo korekcie zeznania należy:

a) Wyliczyć kwotę podatku należnego i wpisać w polu:

PIT-28
poz. 106,
 
PIT-36L
poz. 55,
 
PIT-38
poz. 35,
 
PIT-36
poz. 188,
 
PIT-37
poz. 120,
 
PIT-39
poz. 30.
 

Przypomnienie. Zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę naliczenia ulgi jest warunkiem przekazania przez urząd skarbowy 1% podatku.

b) Wyliczyć kwotę ulgi, która nie może przekroczyć 1% podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół i wpisać w polu:

PIT-28
poz. 127,
 
PIT-36L
poz. 105,
 
PIT-38
poz. 59,
 
PIT-36
poz. 306,
 
PIT-37
poz. 125,
 
PIT-39
poz. 52.
 

3. Podatnik może przekazać kwotę od 10 groszy do 1% podatku należnego wynikającego z zeznania, na rzecz Związku OSP RP.

4. W zeznaniu podatkowym albo korekcie zeznania należy wypełnić „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”, który znajdujesię na końcu każdego zeznania rocznego. Nie można pomylić się w numerze KRS, należy dokładnie przepisać go z ministerialnego wykazu. Pomyłka oznacza nie złożenie wniosku. W przypadku Związku OSP RP w poszczególnych formularzach pola wniosku należy wpisać:

a) Numer KRS:  0000116212 :

PIT-28
poz. 126,
 
PIT-36L
poz. 105,
 
PIT-38
poz. 58,
 
PIT-36
poz. 305,
 
PIT-37
poz. 124,
 
PIT-39
poz. 51.
 

5. Jednocześnie, podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać informacje uzupełniające, które będą miały wpływ na podział środków gromadzonych przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej wypełniając „Informacje uzupełniające”:

a) Cel szczegółowy 1%:  wpisać nazwę jednostki (OSP, oddział gminny, oddział powiatowy, oddział wojewódzki), adres jednostki w tym dokładny kod pocztowy:

PIT-28
poz. 128,
 
PIT-36L
poz. 107,
 
PIT-38
poz. 60,
 
PIT-36
poz. 307,
 
PIT-37
poz. 126,
 
PIT-39
poz. 53.
 

b) Zgoda na przekazanie OPP danych: imienia i nazwiska, adresu przez zaznaczenie kwadratu:

PIT-28
poz. 129,
 
PIT-36L
poz. 109,
 
PIT-38
poz. 61,
 
PIT-36
poz. 308,
 
PIT-37
poz. 127,
 
PIT-39
poz. 54.
 

c) Dane ułatwiające kontakt z podatnikiem: np. nr telefonu, adres e-mail:

PIT-28
poz. 130,
 
PIT-36L
poz. 109,
 
PIT-38
poz. 62,
 
PIT-36
poz. 309,
 
PIT-37
poz. 128,
 
PIT-39
poz. 55.
 

6. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego – po pomniejszeniu o koszty przelewu bankowego – przekaże kwotę, w okresie od maja do lipca 2011 roku na rachunek bankowy Związku OSP RP .

7. Związek OSP RP na stronie http://bazy.ngo.pl/ znajduje się w bazie ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO. Zawartość bazy jest zgodna z Wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2010, opublikowanym w BIP-ie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Wpis Związku:


OPP - Organizacja Pożytku Publicznego
1%
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa
Numer KRS: 0000116212
woj. mazowieckie

8. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, siedziba: 00-340 Warszawa, ul.Oboźna 1, NIP:526-025-14-11, nr KRS: 0000116212 zaktualizował Naczelnikowi Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie dane o numerze konta bankowego, na które to konto urzędy skarbowe będą dokonywały wpłat 1% na rzecz Związku OSP RP. Dane aktualne:

BANK: Bank Pekao S.A. I Mazowieckie Centrum Korporacyjne w Warszawie
NR R-KU: 73 1240 6074 1111 0000 4993 0359.