Podatnik w 2011 r. nadal jest uprawniony do:

1. Składania w zeznaniu podatkowym wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz OPP. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej działa jako organizacja pożytku publicznego w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

Wskazany wniosek znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego PIT-28, PIT-28/A, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Podatnik wypełniając wniosek podaje tylko nasz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego tj.  0000116212 oraz wnioskowaną kwotę.

Wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego i uprawnionych do 1% jest w roku 2011 prowadzony w formie elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (http://www.mpips.gov.pl/bip/). W wykazie tym znajduje się również Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Składania wniosku również w korekcie zeznania podatkowego pod warunkiem, że będzie ona dokonana w terminie jednego miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

3. Emeryci i renciści, którzy będą chcieli przekazać 1% swojego podatku wystarczy, że na bazie rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy (tzw. PIT 40A) samodzielnie złożą PIT-37, wypełniając go w części dotyczącej „Wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP” oraz „Informacji uzupełniającej” i oczywiście złożą do swojego urzędu skarbowego nie później niż 2 maja 2011 r.