Projekt ustawy o dodatku do emerytur dla strażaków ochotników ponownie w Sejmie

Podczas 3 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji, 9 stycznia 2020 roku, odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 34). Uzasadnienie ustawy wygłosił przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej druh Janusz Kazimierz Konieczny - stenogram wystąpienia