Pamiętamy o tych, którzy odeszli...

W piątek 8 września, w przeddzień XIV Zjazdu Krajowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Członkowie Zarządu Głównego: druh Ireneusz Skubis oraz druh Adam Nowak złożyli w imieniu Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP druha Waldemara Pawlaka wiązanki na grobie Bolesława Chomicza - Pierwszego Prezesa Głównego Związku Straży Pożarnych RP, spoczywającego na Cmentarzu Powązkowskim oraz, następnie pod tablicą upamiętniającą Bolesława Chomicza, inicjatora zjednoczenia ruchu strażackiego w Polsce w Kościele Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych na Chomiczówce oraz pod Tablicą Pamiątkową, miejscem pamięci poległych i zmarłych Strażaków w Katedrze św. Floriana na warszawskiej Pradze.