OSP Łukowa

Ochotnicza Straż Pożarna w Łukowej
( gm.Chęciny, pow.Kielecki, woj.Świętokrzyskie )

 
Ochotnicza Straż Pożarna w Łukowej jak wynika z zapisu założona została z inicjatywy miejscowych rolników, a zarazem mieszkańców wsi Łukowej w roku 1923 i istnieje nie przerwanie do obecnej chwili. Szereg lat straż tu utrzymywała się z dobrowolnych składek i ofiar społeczeństwa, z których zakupywano zarówno sprzęt jak umundurowanie.

W roku 1927 również z ofiar społeczeństwa i zaangażowania wielu członków powstała myśl nowej remizy, większej,  aby mógł się zmieścić chociaż jakiś wóz konny. Choć wielu członków myślało dobrze, lecz czyny społeczne nie były wystarczające by zamierzoną  inicjatywę zrealizować. Dzięki pomocy właścicielowi "Wapiennika" Pana Hempla została rozpoczęta budowa nowej remizy, na którą włożono wiele materiałów, a przy tym trzeba było i dużo włożyć pracy, społecznie pracowało wielu członków OSP. Co doprowadziło, że w latach 30-tych został budynek oddany do użytku.

W późniejszych latach w związku z rozbudową szeregów straży pożarnej i nie odpowiadającym wymogą budynek ten nie zdawał egzaminu, jak również usytuowany był na rozwidleniu dróg nie posiadając przyległego placu potrzebnego do prowadzeni  ćwiczeń strażackich, wtedy to zrodziła się ponownie myśl o budowie nowego budynku, ale jeszcze większego z pomieszczeniem jako remize i zapleczem garażowym pod nazwą " Dom Strażaka" w Łukowej.

W 1974 roku OSP Łukowa została przekwalifikowana do typu jednostki "S". W 1975 roku OSP Łukowa otrzymała samochód marki "Żuk A-15". W tym, że roku otrzymano również wózek wężowy od Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Jednosteka OSP Łukowa nie zaniedbuje swych możliwości i nadal prowadzi działalność kulturalno-rozrywkową by mieć swoje dochody  na prowadzenie dalszej działalności związanej z wydatkami na bieżące remonty dotyczące obiektu strażackiego tj. elewacji budynku, wykonaniu mostku na strumyku by umożliwiał prawidłowy dojazd do garażu oraz wielu drobnych prac.

W dalszych latach nasza OSP nie przestaje nadal prężnie działać za co w 1981 roku otrzymuje sztandar ufundowany przez społeczeństwo. Fakt ten zmobilizował wszystkich członków do dalszej pracy na rzecz OSP poprzez prowadzenie prac konserwacyjnych i  konserwacyjnych na własnym terenie i podopiecznym  jak również brania licznych udziałów w akcjach zwalczających pożar. Członkowie OSP chętnie brali udział w prowadzeniu kontroli  w indywidualnych gospodarstwach rolnych w celu prawidłowego zabezpieczenia przeciwpożarowego.

W roku 2002 zmieniono samochód bojowy typu Żuk na Star A-29-"beczka". W tym samym roku założono Młodzierzową drużyne Pożarniczą do której wstąpiło 9 chłopców większość z nicz to aktualnie strażacy po szkoleniach.
 
W dniu 5 września 2004 roku odbyła się uroczystość 80 lecia istnienia jednostki OSP Łukowa. W uroczystości tej wzięło udział około 800 osób. Wydano 190 obiadów oraz 700 porcji grochówki wojskowej. W uroczystości wzięli udział Burmistrz Gminy i Miasta w Chęcinach Witold Pobocha, zastępca burmistrza Rober Jaworski, Wójt gminy Sitkówka-Nowiny Stanisław Barycki, Z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Janicki. Kapelan powiatowy ks. Szeląg- proboszcz z Dymin, przedstawiciele gmin Sobków i Morawica oraz jednostki z okolicznych miejscowości.
 
W roku 2004 dzięki dotacji z ZWZ OSP w Kielcach, urzędu gminy i miasta w Chęcinach oraz sponsorowi panu Sławomirowi Święcickiemu został zakupiony i skarosowany w firmie "Moto-truck" samochód Mercedes Benz "GBAM 2.5/8"

W roku 2010 dzięki dofinansowaniu z UE rozpoczeła się kompleksowa modernizacja naszego budynku, która będzie polegać na jego rozbudowie i przebudowie o część socjalno-administracyjną, klatkę schodową, kotłownię, garaż na wóz bojowy oraz adaptację poddasza na pomieszczenia dla potrzeb koła gospodyń wiejskich.

Zakres prac obejmie m.in. rozebranie i montaż więźby dachowej wraz z wykonaniem pokrycia na dachu budynku, roboty budowlano-remontowe wewnątrz budynku,

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,ocieplenie budynku, wykonane zostaną instalacje: elektryczna, odgromowa, oddymiania,

 wentylacyjna i centralnego ogrzewania wraz z kotłownią.

W ramach zagospodarowania terenu wokół budynku zostanie wykonana widownia

z miejscami siedzącymi i stojącymi.

Teren wokół remizy zostanie ogrodzony, powstaną nowe miejsca postojowe, a zbiornik wodny zostanie zagospodarowany.

Po wykonaniu remontu zostanie zamontowany system selektywnego wywoływania.

Więcej na temat naszej jednostki można dowiedzieć się na naszej stonie:  www.osplukowa.cba.pl

Aktualny zarząd:
Prezes: Korban Marek
Z-ca Prezesa: Marcin Waligóra
Naczelnik: Kubicki Krzystof
Z-ca Naczelnika: Dawid Polit
Skarbnik: Piłat Antonina Zofia
Sekretarz: Hubert Paluch
Członek: Dawid Witasiak

Komisia Rewizyjna
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Szczepan Dziwosz
Sekretarz: Kubicki Piotr
Członek: Ślusarczyk Cesław