OSP Tuliszków

HISTORIA POWSTANIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W TULISZKOWIE

Straż Pożarna w Tuliszkowie została założona w okresie niewoli rosyjskiej wtedy, kiedy duch patriotyczny po Powstaniu Styczniowym i po roku 1905 zaczął przenikać do małych miast, osiedli i budzić nowe życie oparte na organizacji społeczno-patriotycznej. Grupa światłych mieszkańców Tuliszkowa po wielu spotkaniach i naradach postanawia założyć Ochotniczą Straż Pożarną w Tuliszkowie.

Komitet założycielski straży powstał jesienią 1905 roku, za przyzwoleniem Władzy Carskiej. W skład Komitetu weszli:

Włodzimierz Iwanow
Stanisław Olkiewicz- organista
Stanisław Piwoński- kupiec
Władysław Lesiński- piekarz
Bartłomiej Patrzykąt- stolarz
Józef Patrzykąt- krawiec
Franciszek Hanć- cieśla
Konstanty Hubner
Józef Mikołajewski- powroźnik
Józef Kruczkowski- sklepikarz

Powstały Komitet Straży sporządził dokument w języku rosyjskim o zgodę na założenie jednostki strażackiej wysłany do Guberni w Kaliszu za pośrednictwem władz gminnych Tuliszkowa. Uzasadnieniem powstania straży są częste pożary i zubożenie przez nie ludności wiejskiej i miejskiej. Odpowiedź przychodzi pozytywna. Jednostka Strażacka została zarejestrowana 19 lipca 1906 roku. Komitet założycielski powołał walne zebranie w skład, którego weszło 56 członków straży.

W wyborach został wyłoniony zarząd:

Prezes: Bolesław Lisowski- ziemianin Smaszewa
Wiceprezes: Samuel Nelkan- ziemianin z Zadwornej
Naczelnik: Włodzimierz Iwanow- nauczyciel
Skarbnik: Ignacy Marciniak
Członkowie zarządu:
Władysław Lesiński- piekarz
Józef Mikołajewski- powroźnik
Zastępcy: Adam Kubacki, Franciszek Hanć- cieśla, Józef Kruczkowski- sklepikarz
Komisja Rewizyjna:
Władysław Kropidłowski- nauczyciel
Wawrzyniec Nawrocki- kierownik zarządu pocztowego

Pierwszy Naczelnik straży w Tuliszkowie Włodzimierz Iwanow okres od 19 lipca do końca roku 1906

Był duszą tego wszystkiego, co działo się w pierwszym półroczu, wymagało to ofiarności by zdobyć fundusze na budowę remizy. Została ona wybudowana w bardzo krótkim czasie, zaledwie półrocznym, przy udziale całego zarządu straży. Budynek z drewna posiadał garaż na sprzęt strażacki, małą salę i kantorek do zebrań zarządu. Wyświęcenia dokonał ksiądz kanonik proboszcz tuliszkowski Stanisław Skulski. W Tuliszkowie był proboszczem od września 1902 do lipca 1907, w dokumentach parafialnych zaznaczone, że był współzałożycielem straży.

Naczelnik Włodzimierz Iwanow po półrocznej wytężonej pracy na rzecz straży zrezygnował z tej funkcji, prawdopodobnie musiał wyjechać w rodzinne strony.

Orkiestra strażacka założona w 1907 roku

Zarząd straży pod przewodnictwem druha Bolesława Lisowskiego dokonał wszelkich starań aby założyć orkiestrę strażacką. Po zebraniu odpowiednich funduszy z ofiarności mieszkańców miasta Tuliszkowa kupiono instrumenty muzyczne na sumę 800 rubli. Muzykami byli strażacy, którzy ochoczo zaciągnęli się do orkiestry. Pierwszym kapelmistrzem był organista tuliszkowski, jeden z założycieli straży druh Piotr Olkiewicz.

Historia Sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuliszkowie

Fundacja sztandaru straży miała miejsce za rządów prezesa Bolesława Lisowskiego i naczelnika Czesława Kranca. Zbiórką na zakupienie sztandaru zajęła się pani Teodozja Lesińska przy pomocy Heleny Wróblewskiej i Leokadii Zienkiewicz. Z druhów wyznaczeni zostali Ignacy Lugowski i Wincenty Kolasiński. Trzeba tu powiedzieć że panie i druhowie działali bardzo dobrze poświęcając wiele czasu na zebranie funduszy.

Poświęcenia sztandaru dokonał nowy proboszcz parafii Tuliszków ks. Leopold Ciesielski jesienią 1907r. Rodzicami Chrzestnymi zostali: pani Joanna Kranc, żona Czesław Kranca i pan Zygmunt Rowiński. Na uroczystość poświęcenia przybyły delegacje Straży z Konina, Turku, Rychwała i Władysławowa przy udziale władz cywilnych z Tuliszkowa i Konina oraz licznej liczby obywateli.

Drugi Naczelnik straży Czesław Kraniec od początku stycznia 1907r. do grudnia 1908r.

Był gorzelnianym majątku Tuliszków- Zadworna, za jego sprawowania kupiono 5 beczek drewnianych, 2 kołowych, drabinę rozstawianą, prądownicę, 18 pasów z toporami, 30 pasów skórzanych do mundurów, 4 bosaki, 4 szpadle, 2 siekiery, linę ćwiczebną, 8 linek pożarniczych, 4 sygnałki kawalerskie.

Wprowadzono do stanu używalności 2 stare sikawki, nabyte przez naczelnika Kranca. Trzeba zaznaczyć, że praca naczelnika dała widoczne rezultaty, nie tylko pod względem gospodarczym ale i pod względem fachowym, gdyż odbywały się często ćwiczenia strażaków a w szeregach panował rygor.

Trzeci Naczelnik straży druh Franciszek Roplewski od stycznia 1909r. do końca 1910r.

Naczelnik Roplewski był pracownikiem Gminy Tuliszków, pełnił obowiązki sekretarza Gminy. Jego zasługą jest zbudowanie nowoczesnej murowanej, jednopiętrowej remizy. Na jego apel prezes wraz z członkami zarządu postanowili zaciągnąć pożyczkę długoterminową w kasie pożyczkowo-oszczędnościowej w wysokości 2 tysięcy rubli, którą w całości przeznaczyli na budowę. Remiza została wybudowana w ciągu 2 lat. Tu należy podkreślić zasługi druhów:

Bolesława Lisowskiego
Władysława Lesińskiego
Stanisława Piwońskiego
Bartłomieja Patrzykąta
Józefa Mikołajewskiego
Józefa Kruczkowskiego

Remiza wyglądała okazale, na dole dwa garaże i kantorki, na piętrze duża sala ze sceną; przy budowie tej remizy bardzo ochoczo pracowali druhowie w czynie społecznym oraz liczni mieszkańcy Tuliszkowa. Budynek ten oddany był już na Sylwestra 1910 roku po poświęceniu przez proboszcza Tuliszkowa ks. Leopolda Ciesielskiego w towarzystwie władz gminnych i powiatowych z Konina oraz licznych delegacji straży sąsiednich gmin.

Rok 1945

Po powrocie druha Czesława Kubeckiego z Niemiec, który został zmuszony do odwiezienia Niemców, którzy okupowali Tuliszków, wraz z druhem Stanisławem Janczewskim postanawiają wyremontować samochód porzucony pod Nowym Światem przez wojsko rosyjskie idące na Berlin. Samochód ten został zholowany do garażu straży.

Historia tego samochodu zaczyna się w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Tam został wyprodukowany. Następnie dostarczony do Murmańska w 1943 roku na mocy porozumienia za Stalinem o eksporcie sprzętu i broni do Związku Radzieckiego.

W końcu kwietnia zaczęto remontować ten samochód z ciężarowego na strażacki. Udział w remoncie i przebudowie tego pojazdu mieli druhowie: Czesław Kubecki, kowal Stanisław Janczewski, stolarz Józef Hanć i Lucjan Weber.

Z kartoteki pojazdu wynikają dane:

Marka Chevrolet
Ciężar własny- 1 800 kg
Ciężar całkowity- 3 000 kg
Ładowność- 1,5 t
Miejsc siedzących- 12 osób
Wysokość- 2 550 mm
Szerokość: 1 650 mm
Szybkość- 60 km/h
Model- CBG x C3
Silnik- nr 723264 czterosuwowy
Ilość cylindrów- 6
Świece- 14mm
Rodzaj paliwa- benzyna
Zużycie paliwa- 30 l
Rok produkcji- 1927
Rozstaw osi- 3 800
Rodzaj ogumowania pneumatyki
Wymiar 750 x 200 mm

Samochód ten zarejestrowany był na Jednostkę OSP Tuliszków z miejscem garażowania na Placu Floriańskim. Numer Rejestracyjny pojazdu: A-47986. W tym czasie tylko jednostka w Tuliszkowie posiadała samochody pożarnicze.

Według posiadanych przez nas informacji w późniejszym czasie samochód ten został przekazany okolicznej OSP Ogorzelczyn, która prawdopodobnie sprzedała Chevroleta do miejscowości Kościan.

Dzień 23 września 1945 roku- Uroczystość przekazania samochodu strażackiego marki Chevrolet do użytku w OSP Tuliszków.

Działo się to za burmistrza Adama Augustyniaka, wiceburmistrza Stanisława Pawlickiego, prezesa straży Józefa Patrzykąta i Wincentego Karpińskiego pełniącego funkcję Naczelnika Rejonowego Straży. Gości zaproszonych reprezentowali: Starosta Turecki, Przedstawiciel w imieniu Ministra Bezpieczeństwa Publicznego (UB), Komendant Milicji Obywatelskiej w Turku, Komendant Milicji Obywatelskiej z Tuliszkowa Czesław Klimczak, nadzorujący miasto komendant major wojska radzieckiego Peryczenko, Orkiestra Strażacka z Tuliszkowa z kapelmistrzem Włodzimierzem Wesołowskim.

Poświęcenia samochodu dokonał ksiądz Wincenty Dudek. Następnie samochód przekazano prezesowi druhowi Wincentemu Karpińskiemu.

Odbyło się to przy licznym udziale społeczeństwa Tuliszkowa i sąsiednich miejscowości oraz udziale jednostek strażackich z Turku, Władysławowa, Grzymiszewa i Rychwała. Do księgi pamiątkowej (złotej) wpisało się 107 osób jako darczyńcy.

Rozbudowa Remizy, 1950 rok

Budowa Remizy trwała 2 lata- stosunkowo krótko jak na powierzchnię tej budowy. Piętro zostało dostawione na murach starej remizy z lat 1908-1910 z poszerzeniem w stronę zachodnią i dobudowę wieży.

Parter: trzy garaże, z lewej strony pomieszczenie na świetlicę, z prawej pomieszczenie na różne cele oraz pomieszczenie na kasę biletową i rozdzielnię elektryczną.

Pietro: duża sala widowiskowa i pomieszczenie we wschodniej części sali do projekcji filmów pod spodem pomieszczenie bufetowe.

Remiza została oddana do użytku publicznego na dzień 31 grudnia 1950r. czyli na Sylwestra, została wyświęcona przez proboszcza tuliszkowskiego ks. Józefa Dunaja.

Uroczystość przekazania samochodu pożarniczego marki Star 21

Działo się to w dniu 3 listopada 1957 roku w Tuliszkowie o godz. 14:00 na placu Floriańskim za działalności Prezesa Straży Józefa Bazeli i Przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej Stefana Siwka. Gości zaproszonych reprezentowali w osobach: Przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej- Ignacy Jóźwiak, Powiatowy Komendant Straży- kpt. Józef Jędrych, I Sekretarz K.P. P.Z.P.R- Towarzysz Przybyszewski, Komendant Rejonowy Straży- Ignacy Soszyński.

Gości powitał druh Józef Bazela, przedstawił historię Straży w Tuliszkowie. W kolejności głos zabrali Towarzysz Przybyszewski oraz Przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej- Ignacy Jóźwiak, który w przemówieniu określił potrzebę działalności straży, następnie dokonał przekazania kluczy do samochodu na ręce druha Prezesa Józefa Bazeli mówiąc: „Przekazuję ten samochód pożarniczy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuliszkowie, niech służy w obronie mienia ogólnonarodowego, wszystkich obywateli tego miasta i tej gminy”.

Poświęcenia samochodu dokonał ks. Stanisław Żak. W uroczystości tej uczestniczyli licznie zgromadzeni obywatele miasta i gminy Tuliszków. Do księgi pamiątkowej wpisało się 135 darczyńców.

Dzień 5 października 1958 roku- Uroczystość przekazania nowo wyremontowanego samochodu pożarniczego marki Chevrolet z roku 1945 Straży Pożarnej w Tuliszkowie

Działo się to za druha Prezesa Wincentego Karpińskiego i Przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej Stefana Siwka.

W przekazaniu tym uczestniczyli również zaproszeni goście: Powiatowy Komendant Straży- kpt. Józef Jędrych, Prezes Powiatowego Zarządu Straży OSP Jan Szukała, Naczelnik Rejonowy Miasta i Gminy Tuliszków Wincenty Karpiński.

Prezes Karpiński powitał władze miasta Tuliszkowa oraz gości, opowiedział o historii samochodu pożarniczego marki Chevrolet, który przekazuje straży w Tuliszkowie po raz drugi, pierwszy raz w 1945r. Konieczny był kapitalny remont samochodu, w którym wymieniono silnik oraz inne podzespoły. W tym okresie jednostka posiadała 2 samochody.

Komendant Powiatowych Straży Pożarniczych- kpt. Józef Jędrych w obecności władz, przedstawicieli partii i organizacji społecznych oraz licznie zebranych gości i społeczeństwa dokonał uroczystego przekazania nowo wyremontowanego samochodu miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej wypowiadając słowa: „Niechaj samochód ten wyremontowany wspólnym wysiłkiem strażaków ochotników przy pomocy społeczeństwa Tuliszkowa będzie sprawną technicznie jednostką bojową, służącą do walki z żywiołem jakim jest pożar. Niech samochód ten spełni swoje zadanie w obronie życia i mienia narodowego, społecznego i indywidualnego. Tylko wysiłek ludzi dobrej woli tworzy rzecz wielką.”

Do złotej księgi wpisało się 38 darczyńców ofiarowując 2290zł.

Maj 1960 rok

Wiosną rozpoczęto budowę podziemnego zbiornika wodnego na Placu Floriańskim o pojemności 100 tys. Litrów wody. Przy budowie zbiornika pracują społecznie druhowie, uczniowie siódmych klas zwolnieni z lekcji wychowania fizycznego za sprawą nauczyciela Stanisława Oleksiaka, skarbnika straży. Szalunki i rusztowanie pod strop wykonał Józef Hanć, zbrojenie Stanisław Janczak i Czesław Kubecki.

Budowę zbiornika ukończono w końcu września 1960r. Zbiornik ten posiadał połączenie ze studnią głębinową z której nadwyżki wody przy poborze do wiader spływały podziemną rurą do zbiornika. W miesiącu październiku zbiornik został napełniony wodą wężami ze stawu księdza. W razie braku wody zarząd dbał o to, by go napełniać.

Dzień 8 października 1961 roku- Uroczyste przekazanie nowej motopompy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuliszkowie

Komendant Powiatowy Straży Pożarnej starszy sierżant Kazimierz Rogoziński w obecności władz, przedstawicieli partii, organizacji społecznych oraz licznie zebranych gości i społeczeństwa dokonał uroczystego przekazania nowej motopompy miejscowej OSP.

Akt Elekcyjny

Uroczystość odsłonięcia Pomnika Tadeusza Kościuszki, Jubileuszu 55-lecia OSP w Tuliszkowie i Uroczystego Przekazania Sztandaru Straży Pożarnej

Działo się to 14 października 1962 roku w Tuliszkowie na Placu Wolności. Sztandar ten był ufundowany w 1957 roku. Zarząd dokonał ponownego przekazania i wpisu lat 1907-1962 z racji 55-lecia straży. Wręczenia sztandaru ufundowanego przez społeczeństwo dokonał Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej mówiąc: „Przekazany sztandar niech będzie symbolem jedności straży ze społeczeństwem, niech zobowiązuje każdego strażaka do patriotycznej służby dla Ludowej Ojczyzny. Niech wpisane na nim hasło ‘W służbie Polski Ludowej’ będzie naczelnym zadaniem, sprawą honoru, godności obywatelskiej, patriotycznej i oddaniem służbie społecznej”. Uroczystość ta odbyła się przy bardzo licznie zgromadzonych jednostkach strażackich z powiatu tureckiego oraz społeczności miasta i wiosek z okolic Tuliszkowa. Do złotej księgi wpisało się 167 osób, w tym organizacje państwowe, jednostki strażackie oraz obywatele Tuliszkowa.

W roku 1962 następuje wymiana samochodu bojowego na Stara 28 z cysterną o pojemności 2500 litrów. Samochód ten służył jednostce do 1976 roku.

Rok 1981- rok jubileuszu 75-lecia straży w Tuliszkowie.

W dniu 28 czerwca 1981 roku obchodzono jubileusz 75-lecia straży.

Rok 1995- Ochotnicza Straż Pożarna w Tuliszkowie zostaje włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego zostają włączone siły i środki Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuliszkowie. Od 1995 roku zaczął funkcjonować w Polsce, zorganizowany przez Państwową Straż Pożarną, krajowy system ratowniczo-gaśniczy, którego podstawowym celem jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne i od 1997 roku również poprzez ratownictwo ekologiczne i medyczne.

Podstawowym założeniem w budowie systemu ratowniczo-gaśniczego było stworzenie jednolitego i spójnego układu, skupiającego powiązane ze sobą różne podmioty ratownicze, tak aby można było podjąć skutecznie każde działanie ratownicze.
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) stanowi integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. Konstrukcja systemu zakłada, że zasady realizacji podstawowych zadań ratowniczych są niezmienne i dostosowane do specyfiki wszelkiego rodzaju zdarzeń, również zdarzeń masowych lub klęsk żywiołowych, kiedy siły i środki ratownicze są niewystarczające, a organizacja działań ratowniczych wymaga modyfikacji priorytetów oraz dokonania uproszczeń w procedurach działania.

Uroczystość 90-lecia obchodów założenia OSP w Tuliszkowie, która odbyła się w dniu 21 lipca 1996 roku

Uroczystość 95-lecia OSP w Tuliszkowie oraz przekazanie nowego samochodu marki Star w dniu 22 lutego 2002 roku

Uroczystość, która miała się odbyć w roku 2001, została przeniesiona na rok 2002 z powodu zakupionego nowego samochodu dla naszej jednostki. O godzinie 14:00 odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania samochodu marki Star jednostce OSP Tuliszków na parkingu kościelnym przy ulicy Zdrojowej z udziałem władz powiatowych, gminnych, zaproszonych gości, straży pożarnych z jednostek gminnych, powiatowych i wojewódzkich z udziałem orkiestry dętej. Prezes straży Kazimierz Klimczak przedstawił historię straży. Następnie zastępca Komendanta Wojewódzkiego brygadier Wojciech Mendelak dokonał odznaczenia druhów. W następnej kolejności dokonano dekoracji sztandaru OSP Tuliszków najwyższym odznaczeniem strażackim im. Bolesława Chomicza. Odznaczenia sztandaru dokonał brygadier Wojciech Mendelak w towarzystwie majora Leonarda Soji.

Poświęcenia samochodu dokonał ks. Prałat Stanisław Nowak. W ceremonii tej udział wzięli chrzestni Tadeusz Wawrzyniak i Janina Kania. Chrzestna wypowiedziała słowa „Nadaję Ci imię Florian, działaj sprawnie, gaś szybko i rozsławiaj imię Tuliszkowa” oraz druga para chrzestnych: Elżbieta Krzempek i Bogusław Naglewski. Chrzestni wpisali się do złotej księgi.

Następnie odbyło się wręczenie kluczyków przez brygadiera Wojciecha Mendelaka i druha Andrzeja Jankowskiego. W imieniu jednostki kluczyki odebrali druh Jan Żołądź i kierowca Piotr Skąpski. Przecięcia wstęgi dokonali poseł na Sejm Marian Marczewski i burmistrz Tuliszkowa- Tadeusz Kopczyński.

Koszt samochodu to 225 000 zł. Po zakończeniu ceremonii przekazania samochodu jednostce dalsza część uroczystości odbyła się na sali remizy w Tuliszkowie z poczęstunkiem w którym wzięło udział 200 osób i orkiestra.

W dniu 17 stycznia 2003 roku w strażnicy OSP Tuliszków odbyła się narada szkoleniowa dla Burmistrzów, Wójtów, Prezesów Zarządów Gminnych, Komendantów Gminnych, Prezesów Ochotniczych Straży Pożarnych organizowana wspólnie z ZG ZOSP RP i KP PSP w Turku.

Rok 2006- Jednostka OSP Tuliszków (KSRG) w roku Jubileuszu 100-lecia straży.

Dzień 26 marca 2006r.

Zebranie zarządu straży w składzie Tadeusz Wawrzyniak, Roman Kowalski, Bogusław Naglewski, Piotr Macudziński, Jacek Antoniewicz, Teresa Kaczmarek, Piotr Lipowski, Zenon Matuszewski, Krzysztof Patrzykąt.

Zebraniu poświęconemu obchodom 100-lecia jednostki OSP Tuliszków przewodniczy Tadeusz Wawrzyniak. Zostaje powołany Komitet Obchodów w skład, którego weszli druhowie: Bogusław Naglewski, Tadeusz Wawrzyniak, Roman Kowalski, Piotr Macudziński, Krzysztof Patrzykąt.

W rok jubileuszu zarząd straży postanowił ufundować pomnik z figurą św. Floriana w uzgodnieniu z ks. Stanisławem Nowakiem, który figurę św. Floriana wybrał i przywiózł do Tuliszkowa. Fundatorem pomnika jest prezes straży- Tadeusz Wawrzyniak. Miejsce usytuowania pomnika, zarząd wraz z księdzem, wybrał na balkonie strażnicy.

Komitet postanowił utrzymać w mocy, wspólne obchody 100-lecia straży z Powiatowymi Dniami Strażaka, 30-leciem Zarządu Miejsko-Gminnego i obchodami Dni Tuliszkowa.

3 kwietnia 2006r.miało miejsce spotkanie Komitetu Obchodów 100-lecia straży z Komitetem Obchodów 30-lecia Zarządu Miejsko-Gminnego i Obchodów Dni Tuliszkowa. Spotkanie miało miejsce w Urzędzie Gminy i Miasta i dotyczyło ustaleń miejsca obchodów, ilości zaproszonych gości, spraw finansowych dotyczących dnia 3 maja, miejsca poczęstunku, które decyzją Komitetu straży tuliszkowskiej wyznaczono w strażnicy jednostki OSP Tuliszków.

W stuletniej historii straży w Tuliszkowie funkcję Prezesa pełniło 13 druhów, naczelnika 18 druhów.

Prezesi, którzy pracowali dla jednostki Straży Pożarnej w Tuliszkowie:

Bolesław Lisowski 1906-1931
Władysław Kochański 1931-1939
Razwek (Niemiec) 1939-1945
Józef Patrzykąt 1945-1948
Wincenty Karpiński 1948-1952
Józef Bazela 1952-1957
Wincenty Karpiński 1957-1973
Aleksander Wejman 1973-1981
Henryk Nowakowski 1981-1988
Jerzy Joński 1988-1996
Kazimierz Klimczak 1996-2000
Roman Kowalski 2000-2001
Kazimierz Klimczak 2001-2004
Roman Kowalski 2004-2006
Tadeusz Wawrzyniak 2006- 2011
Tadeusz Wawrzyniak 2011- nadal

Naczelnicy, którzy pracowali dla jednostki Straży Pożarnej w Tuliszkowie:

Włodzimierz Iwanow od 19 lipca do grudnia 1906
Czesław Kranc 1906-1909
Franciszek Roplewski 1909-1911
Stefan Kamiński 1911- kwiecień 1911
Sławomir Piwoński 1911-1924
Władysław Lesiński 1924-1929
Maksymilian Poper 1929-1932
Władysław Lesiński 1932-1939
Lucjan Weber 1939- 1945
Józef Hanć 1945-1952
Czesław Siwek 1952-1957
Jan Doliński 1957-1969
Mieczysław Małolepszy 1969-1973
Jan Doliński 1973-1984
Ryszard Antoniewicz 1984-1996
Krzysztof Patrzykąt 1996-2001
Jan Żołądź 2001-2003
Jerzy Krucki 2003-2006
Piotr Macudziński 2006-2011 (odwołany z funkcji)
Zdzisław Choinka od 2011

Bibliografia

KRONIKA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W TULISZKOWIE

Jesteśmy prężnie działającą jednostką, biorącą udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie całej Gminy i Miasta. Nasze działania wykraczają jednak poza granice powiatu, gdyż jeśli zajdzie taka potrzeba jesteśmy dysponowani do akcji ratowniczo-gaśniczych oraz ćwiczeń bojowych w sąsiednich gminach i powiatach.

Zdarzenia, do których wyjeżdżają strażacy, podzielono na trzy kategorie: pożary, miejscowe zagrożenia oraz alarmy fałszywe.

Pożary (P) to niekontrolowane procesy palenia, w miejscu do tego nieprzeznaczonym.

Miejscowe zagrożenia (MZ) to inne niż pożar zdarzenia wynikające z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody, a stwarzające zagrożenie dla życia, środowiska lub mienia.

Alarmy fałszywe (AF) to wezwania do zdarzeń, które faktycznie nie miały miejsca lub zaistniały lecz nie wymagały podjęcia działań ratowniczych.

Charakter zdarzeń oraz częstość ich występowania ściśle powiązane są z warunkami atmosferycznymi, jakie panują w danej gminie bądź powiecie. Wiele zdarzeń jest skutkiem wystąpienia anomalii pogodowych lub długotrwałych złych warunków pogodowych. Innym czynnikiem, który ma wpływ na występowanie zdarzeń w poszczególnych miesiącach, jest czynnik ludzki - chodzi tutaj przede wszystkim o lekkomyślność ludzi oraz o ich nieodpowiedzialność, np. podczas wypalania traw, dogrzewania się piecykami własnej produkcji lub też podpaleń umyślnych. Niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze , jazda na podwójnym gazie, brak wyobraźni prowadzi do wypadków i kolizji drogowych.

W 2008 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Tuliszkowie otrzymała: Certyfikat „Łańcuch Krewniaków” za uczestnictwo w ogólnopolskiej akcji na rzecz promocji Honorowego Krwiodawstwa i Transplantacji w ramach kampanii społecznej Krewniacy. Kampania prowadzona jest przez Europejską Fundację Honorowego Dawcy Krwi.

Osiągnięcia jednostki OSP TULISZKÓW (KSRG) w latach 2006-2011:

1.      Remont Sali OSP (sala taneczna, scena)
2.      Remont sanitariatów (nowe łazienki, prysznice)
3.      Założenie na sali klimatyzacji.
4.      Remont kuchni oraz zaplecza gastronomicznego.
5.      Zagospodarowanie pomieszczeń pod klatką schodową (świetlica z bilardem)
6.      Pozyskanie 2 samochodów: GCBA 6/32 Jelczoraz nowego Forda Transita
 

7. Uregulowanie sprawy własności działki (pozyskanie gruntu przy Sali OSP)
8. Działania w celu jak najszybszego rozpoczęcia budowy nowych garaży (wykonanie podkładu geodezyjnego, zakup bloczków betonowych pod budowę garaży).
9. Stworzenie własnej strony internetowej (http://www.tuliszkow.osp.org.pl/) na serwerze ZOSP RP.

Osiągnięcia podczas zawodów sportowo- pożarniczych.

Przygotowania drużyny do zawodów sportowo-pożarniczych pod kierownictwem Zdzisława Choinki i Stanisława Przybyłowicza:

· 2006r. – RUDA- I miejsce grupa kobiet, II miejsce grupa mężczyzn.
· 2007r. – KRĘPA- X miejsce (incydent z pasami).
· 2008r. – TARNOWA- II miejsce grupa mężczyzn.
· 2009r. – WIELOPOLE- III miejsce grupa mężczyzn.

Do dyspozycji strażaków przeznaczone są następujące samochody:

1. GBA 2,5/16 Star
2. GCBA 6/32 Jelcz
3. SLRd FORD Transit
4. Polonez
 

Dnia 19.02.2011r. w naszej jednostce odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w którym wyłoniono nowy zarząd na lata 2011-2016. W skład nowego 9 osobowego zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuliszkowie wchodzą:

Prezes: Tadeusz Wawrzyniak
Wiceprezes Naczelnik: Zdzisław Choinka
Wiceprezes: Roman Kowalski
Z-ca naczelnika: Stanisław Przybyłowicz
Z-ca naczelnika: Jacek Antoniewicz
Skarbnik: Bogusław Naglewski
Gospodarz: Jan Kozłowski
Sekretarz: Teresa Kaczmarek
Członek zarządu: Zenon Matuszewski

 


ZDJĘCIA I OPRACOWANIE: PRZEMYSŁAW PRZYBYŁOWICZ