OSP Stanica

Historia powstania Ochotniczych Straży Pożarnych na Śląsku sięga okresu wojen austryjacko - pruskich w XVIII wieku. 

Z chwila przejęcia Śląska przez Prusy, król Fryderyk Wilchelm nakazał tworzenie na przejętych od Austrii terenach Śląska lokalnych "Straży ogniowych", wyposażonych w podstawowy sprzęt gaśniczy . Obowiązek zakupu sprzętu spoczywał na właścicielach wiosek, w przypadku Stanicy sprzęt zakupiony został przez klasztor Cystersów w Rudach. Musiał również klasztor wykonać 16 innych zaleceń dotyczących ochrony przeciw pożarowej oraz pomocy pogorzelcom. Zwolniony został natomiast z zakładania w swych dobrach "Towarzystwa ogniowego", instytucji którą nazwać można prekursorem towarzystw ubezpieczeniowych.

Jak dotychczas, nie odnaleziono dokumentów historycznych z tego okresu dotyczących Stanicy. Pierwsze zapiski o działalności stanickich strażaków sięgają okresu po I wojnie światowej. Obecnie siedziba OSP w Stanicy mieści się przy ulicy 1- go Maja, w remizie oddanej do użytku w 2002 roku. Wyposażenie stanickich strażaków od maja 2007 roku stanowi wóz bojowy o numerze operacyjnym 457s60 m-ki Jelcz oraz zakupiona jesienią 2007 roku wysokowydajna motopompa m-ki Honda.

Obecnie jednostka OSP Stanica nawiązała współpracę z stowarzyszeniem "Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej" z siedzibą w Kaliszu oddział Gliwice. Czego rezultatem jest powołanie drużyny ratownictwa wodnego wewnątrz jednostki OSP Stanica.
 
Opr. Andrzej  Knapik, Grzegorz Rogoń, fot. arch. Andrzej Knapik