OSP Racot

Przekazanie wozu strażackiego

W minioną sobotę, 31 lipca w miejscowości Racot odbyło się uroczyste przekazanie samochodu strażackiego dla miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Uroczyste przekazanie kluczy do samochodu strażackiego marki Mercedes 1019 GBA 2,5/16 nastąpiło z rąk Henryka Bartoszewskiego –Wójta Gminy Kościan.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się również: Andrzej Przybyła – Zastępca Wójta Gminy Kościan, Jarosław Tomaszewski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie, Kazimierz Król - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Eugeniusz Bryszak – Zastępca Komendanta Gminnego OSP, Eugeniusz Ruskowiak – Członek Zarządu Gminnego,  Marek Ptak – Radny, a zarazem mieszkaniec Racotu, ks. Stanisław Tokarski – proboszcz Parafii pw. św. Stanisława Kostki i św. Jerzego w Racocie oraz Alojzy Bartkowiak – sołtys wsi Racot.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Racocie jest najprężniej działającą jednostką na terenie naszej gminy. Uczestniczy ona w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów oraz w usuwaniu innych zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego, dobytku oraz środowiska naturalnego. Ponadto pomaga w zabezpieczeniu terenu i zapewnieniu ochrony i bezpieczeństwa w czasie trwania gminnych imprez kulturalno – rozrywkowych. Jednostka bierze udział w gminnych i powiatowych zawodach sportowo - pożarniczych zajmując wielokrotnie czołowe miejsca.

Po uroczystym przekazaniu samochodu ksiądz Stanisław Tokarski poświęcił go, życząc strażakom samych szczęśliwych powrotów do jednostki po udanych akcjach ratowniczych. Następnie miały miejsce przemowy zaproszonych gości i przekazanie racockiej jednostce listów gratulacyjnych i upominków.Otrzymany samochód strażacki marki Mercedes z pewnością przyczyni się do sprawniejszego i skuteczniejszego przeprowadzania akcji ratowniczo-gaśniczych.Kolejnym powodem do gratulacji było przekazanie strażakom z Racotu listów gratulacyjnych i upominków. Wyróżnionych zostało ośmiu ochotników należących do Sekcji Ratownictwa Wodnego OSP Racot. Sekcja ta bierze udział w zawodach z ratownictwa wodnego na szczeblu wojewódzkim jak i ogólnopolskim odnosząc wzorcowe wyniki. Do jednostki tej należą:  Krzysztof Klak, Norbert Chralak, Piotr Chraplak, Damian Sworacki, Mikołaj Dobraś, Bartosz Prałat, Konrad Szulc oraz Grzegorz Stanisławiak, który jest jednocześnie trenerem sekcji. 

Po oficjalnej części spotkania zebrani goście oraz mieszkańcy mogli skorzystać z obejrzenia z bliska nowego nabytku straży oraz usiąść za jego kierownicą. Po strażackim poczęstunku na terenie szkoły podstawowej odbyła się zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin nocnych.

Tekst i foto: Magdalena Naskręt