OSP o sobie

Zapraszamy do przysyłania nam wiadomości o działalności OSP (mail: ab@zg.zosprp.pl). Informacje przysyłane nam drogą elektroniczną bedą umieszczane na tej stronie.OSP Baranów

Ochotnicza Straż Pożarna w Baranowie pow. kępiński, woj. wielkopolskie została założona w 1927 r.
Od 1994 r. jesteśmy włączeni do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i Obwodu Wojewódzkiego. Obecnie straż liczy 90 członków.

OSP Białka

Oto po serii pożarów która nawiedziła naszą wieś 2 lutego 1935r grono działaczy wsi postanowiło założyć jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej po to aby chronić mieszkańców przed pożarami. Początki jak zwykle były bardzo trudne, bo nie mieli żadnych środków na sprzęt, a szkolić ochotników też nie miał kto...

OSP Charzykowy

Prezentujemy Państwu film przedstawiający naszą społeczną pracę. Film kręcony w naszej jednostce, na terenie Charzyków oraz przy zakładzie w Nieżychowicach ukazuje procedury, wyjazd alarmowy oraz pozorowane działania ratownicze których scenariusz przedstawia wypadek samochodowy. Celem produkcji jest promocja naszej jednostki oraz reklama zachęcająca do rekrutacji.

OSP Chełmek

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmku decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży pożarnej nr. VI/75 z 23 Lutego 2004 r. zostali włączeni do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a jest to duże wyróżnienie, ale i ogromne zobowiązanie.

OSP Chęciny

Ochotnicza Straż Pożarna w Chęcinach została założona 14 marca 1901 r. Pierwszym prezesem został ks. Czesław Rydzewski.
W latach 1905-08 władze carskie zawiesiły działalność straży za udział strażaków w anty carskich wystąpieniach.
W 1920r straż Chęcińska zaangażowała się w akcje niesienia pomocy walczącym o Górny Śląsk i wypłatą 627 marek wsparło powstańców i przyszły plebiscyt.
W latach 1917-1925 sekretarzem straży był osobisty przyjaciel J. Piłsudzkiego płk. dr. Józef Bellert.

OSP Gdańsk

Ochotniczej Straż Pożarna z Gdańska rozpoczęła swoją działalność w roku 1992. Od początku istnienia podjęła się przygotowana swoich członków do udzielania fachowej pomocy ludziom w chwilach zagrożenia życia i zdrowia. Ratownicy z GPR Gdańsk są specjalistami w zakresie działań gaśniczych, ratownictwa wysokościowego,medycznego, wodnego, chemicznego a od 1997 roku w naszych strukturach zaczęła działać sekcja psów ratowniczych.

OSP Gdańsk

Ochotnicza Straż Pożarna w Gdańsku istnieje od 1991 roku. Jest jednostką wyspecjalizowaną w poszukiwaniu i ratowaniu osób poszkodowanych w wyniku katastrof budowlanych, klęsk żywiołowych oraz zaginionych w terenie otwartym, przy użyciu specjalnie wyszkolonych do tego celu psów ratowniczych.

OSP Izabelin

Ochotnicza Straż Pożarna w Izabelinie powstała w 1926 roku. W tym czasie Izabelin i okoliczne wioski tj. Hornówek, Sieraków, Truskaw, Pociecha, Laski należały administracyjnie do Gminy Zaborów pow. warszawski.

OSP Jasionówka

Historia powstania i działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasionówce w latach 1911 - 2006 W maju roku 1911 na wniosek byłego burmistrza Ob. Bolesława Chmielnika i Wójta Gminy Żydowskiej powołano w Jasionówce Straż Ogniową. Była to grupa ludzi zorganizowanych do walki z ogniem, w której czołowe i przewodnie miejsce odgrywali miejscowi bednarze, bracia Jakub i Franciszek Narewscy.

OSP Kalisz

Najstarsza jubilatka w byłym Królestwie Poznańskim
26 września 2009 roku z wielką pompą odbyły się uroczystości obchodów 145 lat nieprzerwanego istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliszu. Było to nie tylko święto braci strażackiej, ale również uroczystość wszystkich mieszkańców miasta Kalisza.

OSP Karsy (gm. Gołuchów)

W dniu 23 czerwca 1935 r. o godz. 1900 odbyło się zebranie organizacyjne na którym podjęto uchwałę o założeniu Stowarzyszenia ochotniczej Straży Pożarnej w Karsach. Na zebraniu organizacyjnym 36 osób zostało zapisanych w szeregi stowarzyszenia.

OSP Kąty

Strażacy z OSP Kąty zawsze szli z pomocą w potrzebie, nie tylko do pożarów, ale i do częstych powodzi, które nawiedzały nasze miejscowości.

OSP Klęka

Ochotnicza Straż Pożarna w Klęce gmina Nowe Miasto nad Wartą powiat Średzki jest jednostką Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego. Na swoim wyposażeniu posiada dwa samochody, Mercedes 608D SLRt oraz Stara GBA 2,5/16.

OSP Kłębowo

12 września 2010 r. jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kębłowie obchodziła Jubileusz 75-lecia swojego istnienia. W trakcie uroczystości miało miejsce pożegnanie starego i nadanie nowego sztandaru dla jubilatki.

OSP Koźminek

OSP Koźminek powstała w roku 1900 i od samego początku miała ogromny wpływ na życie społeczne Koźminka i okolic. Dziś jest jedną z najlepiej rozwijających się OSP w powiecie kaliskim, która przede wszystkim bierze czynny udział w akcjach ratowniczo–gaśniczych, ale także dba o kulturę i rozwój społeczności lokalnej.

OSP Kraśnik

9 sierpnia 1998 r Kraśnicka Ochotnicza Straż Pożarna obchodziła swoje 90 - lecie powstania. Rocznica ta stanowi okazję aby przypomnieć niektóre fakty z jej dziejów. Wprawdzie pierwsza Kronika OSP zaginęła lecz dzięki zapałowi jaki zawsze towarzyszył członkom OSP możliwe jest poznanie niektórych faktów.

OSP Krzykawa

W dniu 12 lutego 1925r. dzięki staraniom byłego sołtysa wsi Krzykawa Liszki Antoniego oraz całego społeczeństwa postanowiono założyć Ogniową Ochotniczą Straż w Krzykawie. Miejscowe społeczeństwo z radością przyjęło wiadomość o powstaniu straży, gdyż przed jej powstaniem miały miejsce dwa groźne pożary. w Jednym z nich w roku 1922 na terenie Krzykawy i Krzykawki spłonęło 10 gospodarstw, oraz śmiertelnie zostało poparzone dziecko.

OSP Lipie

20 czerwca w Lipiu odbyły się uroczystości Jubileuszu 85-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipiu. Przed siedzibą OSP rozpoczęła się zbiórka pododdziałów ze sztandarami. Przybyły poczty sztandarowe z Belska, Błędowa, Gołosz, Grójca, Lewiczyna i Wilkowa. W kościele p.w. Świętej Trójcy rozpoczęła się uroczysta msza święta, celebrowana przez powiatowego kapelana strażackiego ks. prałata Stefana Kazulaka. Po mszy – na placu przed siedzibą OSP w Lipiu rozpoczęły się oficjalne uroczystości 85-lecia. Zaproszonych gości i wszystkich zebranych przywitał Prezes OSP dh Stanisław Legucki...

OSP Lipowa

Według posiadanych dokumentów tj. księgi pamiątkowej założonej w dniu 18 września 1938 roku w czasie poświęcenia strażnicy i remizy za początek działalności przyjęto datę 1914 roku. Pierwszy zapis w księdze pamiątkowej brzmi „ Za czasów urzędowania wójta tutejszej gminy Jana Pietraszko w Roku Pańskim 1900 zakupiła gmina z własnych funduszów sikawkę ssąco-tłoczącą…"

OSP Luboń

Z okazji 81 urodzin Ochotniczej Straży Pożarnej w Luboniu, jednostka zafundowała sobie nie lada prezent. A Jest nim oficjalna strona internetowa www.osplubon.pl, na której znajdują się wszystkie informacje dotyczące trudnej służby ochotników oraz historia jednostki z galerią zdjęć i filmami wykonanymi zarówno podczas akcji ratunkowych jak i gaśniczych.

OSP Łukowa

Ochotnicza Straż Pożarna w Łukowej jak wynika z zapisu założona została z inicjatywy miejscowych rolników, a zarazem mieszkańców wsi Łukowej w roku 1923 i istnieje nie przerwanie do obecnej chwili. Szereg lat straż tu utrzymywała się z dobrowolnych składek i ofiar społeczeństwa, z których zakupywano zarówno sprzęt jak umundurowanie.

OSP Miłosław

Ochotnicza Straż Pożarna w Miłosławiu jest jednostką Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego drugiej kategorii (do pierwszej brakuje jej tylko własnego punktu Centrum Koordynacji Ratownictwa).

OSP Mrzeżyno

W połowie lat sześćdziesiątych minionego wieku, mała osada rybacka Mrzeżyno, dostała szansę rozwoju. Teren między garnizonami wojskowymi został udostępniony dla ruchu turystycznego. Gwałtownie zaczęły powstawać ośrodki wczasowe z drewnianych domków. W okresie letnim liczba mieszkańców wynosiła ok. 16 000, a w związku z tym występujące zagrożenie pożarowe w miejscowości i znajdujące się na jej terenie zakłady pracy i obiekty spowodowały, że w miejscowości tej koniecznym było powołanie jednostki straży pożarnej.

OSP Myślenice Dolne Przedmieście

Bardzo duży wkład w rozwój najpierw Dolnej Wsi a potem Dolnego-Przedmieścia wniosła Ochotnicza Straż Pożarna, powstała w roku 1887. Oryginał dokumentu z jej założenia znajduje się w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie. Jej pierwszą siedziba był stary drewniany spichlerz, który przetrwał do naszych czasów i stoi obecnie przy ulicy Kazimierza Wielkiego pod numerem 103. Znajdowała się w nim szopa na sprzęt przeciwpożarowy oraz pomieszczenie ,w którym organizowano potańcówki.

OSP Niezdara

Na początku XX wieku wioska Niezdara wchodziła w skład gminy Tąpkowice, podległej pod powiat będziński, który był podporządkowany Guberni Piotrkowskiej, będącej pod zaborem rosyjskim. Wydarzenia rewolucyjne lata 1905 r11; 1907 zmusiły carat do znacznych ulg na rzecz społeczeństwa polskiego. Nastąpiła częściowo zmiana programów nauczania w szkołach, pozwolono na używanie języka polskiego w urzędach. Zmiany te wraz z pewną dozą tolerancji religijnej umożliwiały rozwój stowarzyszeń.

OSP Pakosławice

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej RP Pakosławice, spisana w oparciu o dokumenty i przekazy ustne, celem pełniejszego udokumentowania przeszłości i różnych wydarzeń z udziałem jednostki, oraz poszczególnych jej członków, aby zamknąć w 2006 roku koło czasu, z sześćdziesięcioma czasowymi zębami wpisanymi w życie wsi i gminy Pakosławice i całego woj. opolskiego.

OSP Przedbórz, woj. łódzke

Początki ochrony przeciwpożarowej datuje się na okres feudalizmu t.j. VII- X wiek. Zagrożenie w tamtych czasach było ogromne - miasta tworzyły ciasną zabudowę w większości drewnianą, budynki kryte były łatwo palnymi materiałami. Brak prądu zmuszał mieszkańców tak miast jak i wsi do korzystania z lamp i latarek naftowych, świec, piecyków do ogrzewania pomieszczeń i.t.p. co dodatkowo stwarzało możliwość zaprószenia ognia.

OSP Przędzel

Nasza jednostka istnieje od 1883 roku, powstała wtedy „Rada Fajermańska” której założycielami byli bracia Radzińscy oraz Ludwik Kluk.
Beczka dębowa po alkoholu o pojemności 500 l ,kilka wiader i kanwi drewnianych oraz dwie drabiny- a wszystko ciągnione przez dwa woły to nasz pierwszy sprzęt gaśniczy.
W 1894 roku w nagrodę za ugaszenie „Dworu” jednostka otrzymała dwu - kołową sikawke na jeden cylinder.
Wiosną 1956 r. podjęta zostaje decyzja o wybudowaniu remizy strażackiej. Czynem społecznym budowana jest 2 lata i w roku 1958 oddana do użytku.
W 1973r. otrzymujemy samochód bojowy „Star - 25 GBAM 2/8/8.

OSP Przywidz

Ochotnicza Straż Pożarna w Przywidzu powstała w 1950 roku. Gminna Rada Narodowa w Przywidzu postanowiła, że w Przywidzu powinna powstać Ochotnicza Straż Pożarna. Ze względów braku przeszkolonych ludzi zaczęto szukać człowieka, który nadawał by się do roli Naczelnika OSP, po niedługim czasie funkcję tą zaproponowano Panu Olszewskiemu Ignacowi, który prowadził zakład szewski u państwa Królik zam. przy ul.Uhlenberga w Przywidzu, miał on też stosowne przeszkolenie w zakresie obsługi motopomp pożarniczych.

OSP Pszów

Ochotnicza Straż Pożarna w Pszowie - organizacja społeczna, powołana do życia w 1907 roku, zrzeszona w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Od 1995 roku włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, jednocześnie należy do pierwszego rzutu wojewódzkiej kompanii odwodowej, co powoduje możność brania bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych na terenia całego kraju.

OSP Racot

W minioną sobotę, 31 lipca w miejscowości Racot odbyło się uroczyste przekazanie samochodu strażackiego dla miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Uroczyste przekazanie kluczy do samochodu strażackiego marki Mercedes 1019 GBA 2,5/16 nastąpiło z rąk Henryka Bartoszewskiego –Wójta Gminy Kościan.

OSP Raszowa

Jubileusz 85–lat istnienia świętowała w w dniach 27-29 sierpnia Ochotnicza Straż Pożarna z Raszowej. Z tej okazji odbył się trzydniowy festyn z wieloma atrakcjami. Obchody te miały godną swej rangi oprawę. Rozpoczęły się one już w piątek o godzinie 19.00...

OSP Rudnik

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku nad Sanem powstała w 1876 roku, a miło to miejsce podczas zaboru austryjackiego. Była ona wówczas nazywana potocznie „Fajermany”, a jej pierwszym Naczelnikiem był Felicjan Preyhuber. Pierwsza wzmianka o naszej jednostce w Kurierze Rzeszowskim jest z roku 1887. Były to czasy w których gęsta szeregowa zabudowa Rudnika była drewniana i często dochodziło do dużych pożrów. Sprzęt jakim się początkowo posługiwali to sznury, drabiny, zaprzęg konny z dwoma sikawkami ręcznymi, beczką na wodę i hydronetką, strażacy mieli także brązowe mundury, mosiężne hełmy i pasy z toporkami.

OSP Stanica

Historia powstania Ochotniczych Straży Pożarnych na Śląsku sięga okresu wojen austryjacko - pruskich w XVIII wieku. Z chwila przejęcia Śląska przez Prusy, król Fryderyk Wilchelm nakazał tworzenie na przejętych od Austrii terenach Śląska lokalnych "Straży ogniowych", wyposażonych w podstawowy sprzęt gaśniczy. Obowiązek zakupu sprzętu spoczywał na właścicielach wiosek, w przypadku Stanicy sprzęt zakupiony został przez klasztor Cystersów w Rudach.

OSP Staniszcze Wielkie

Dnia 2 października 2010 roku w jednostce OSP w Staniszczach Wielkich (woj. opolskie, powiat strzelecki) odbyło się uroczyste przekazanie i poświęcenie nowego samochodu pożarniczego. W swojej ponad 80 letniej działalności jednostka ze Staniszcz Wielkich posiadała 5 samochodów pożarniczych...

OSP Stawiski

...należy szczególnie doceniać decyzję sprzed 105 lat o powołaniu w mieście straży ogniowej przez sąsiadów wyznania rzymskokatolickiego i mojżeszowego. Pierwsi kierowali się przykazaniem Jezusa „Kochaj bliźniego jak siebie samego”, drudzy przesłaniem „Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat”. To idea ponadczasowa, idea bez granic.

OSP Trójca

Ochotnicza Straż Pożarna w Trójcy założona została w 1946 r. W 1995 włączono nas do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Działamy na terenie powiatu zgorzeleckiego. Obecnie w swoich szeregach mamy 83 druhów i druhen, w tym 24 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Jesteśmy doskonale wyposażeni. Posiadamy dwa samochody pożarnicze, sprzęt do ratownictwa medycznego, drogowego i powodziowego. Najtrudniejsze akcje, w których braliśmy udział to powódź w Bogatyni w 2010 r., a ostatnio pożar zakładów IMKA w Lubaniu oraz pożar Elektrowni Turów.

OSP Tuliszków

Straż Pożarna w Tuliszkowie została założona w okresie niewoli rosyjskiej wtedy, kiedy duch patriotyczny po Powstaniu Styczniowym i po roku 1905 zaczął przenikać do małych miast, osiedli i budzić nowe życie oparte na organizacji społeczno-patriotycznej. Grupa światłych mieszkańców Tuliszkowa po wielu spotkaniach i naradach postanawia założyć Ochotniczą Straż Pożarną w Tuliszkowie.

OSP Turew

Dnia 25 lutego miało miejsce uroczyste przekazanie samochodu dla jednostki OSP Turew. W imieniu Gminy Kościan aktu przekazania dokonali Henryk Bartoszewski - Wójt Gminy Kościan i jednocześnie Wiceprezes ZOP ZOSP RP w Kościanie oraz Jan Szczepaniak - Przewodniczący Rady Gminy Kościan. Przedmiotem przekazania był średni samochód ratowniczo - gaśniczy marki MAGIRUS 1,6 / 16 o napędzie 4x4.

OSP Tymbark

Na boisku rezerwowym Klubu Sportowego Tymbark zorganizowano gminne zawody sportowo- pożarnicze jednostek OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Ze względu na trudne warunki atmosferyczne przeprowadzono tylko ćwiczenia bojowe. Komisji sędziowskiej przewodniczył kpt. Tomasz Pawlik z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej. Organizatorem zawodów był Oddział Zarządu Gminnego ZOSP RP w Tymbarku.

OSP Wierzbanowa

Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzbanowej została założona 25 czerwca 1967 roku przez ówczesnego dyrektora tamtejszej szkoły pana Tadeusza Chobrzyńskiego. Do powstania straży przyczynili się także swoimi działaniami pan Józef Bogacz i pan Jan Muta. Pierwotnie pompa gaśnicza znajdowała się w szopie koło szkoły, a wyznaczone pary koni woziły ją do pożarów.

OSP Witkowo

Pierwsze zapiski dotyczące witkowskiej straży zostały zawarte w Księdze Pamiątkowej Wielkopolskiego Związku Straży Pożarnych w Poznaniu wydanej w 1927 roku. Wynika z nich, że Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowie powstała w 1890 roku, a jej naczelnikiem był wówczas Józef Łukowski. Prawdziwość tych informacji zdementowali najstarsi mieszkańcy miasta spisując swe oświadczenia, w których początek działalności Ochotniczej Straży Pożarnej datuje się na rok 1868. Data ta jest wysoce prawdopodobna jako zaczątek pożarnictwa w Witkowie, nieznane są do dziś struktury, które te formację tworzyły.

OSP Wyrzysk

Dokładna data (1904) powstania wyrzyskiej straży pożarnej jest trudna do określenia, ponieważ w dokumentacji jednostki brak jest materiałów z pierwszych lat jej istnienia. Ustalono jedynie rok powstania na podstawie wzmianek w dokumentach straży z sąsiednich miejscowości oraz wcześniejszych opracowań. Nie wiemy czy była to straż ochotnicza czy przymusowa, gdyż powstające straże były często strażami przymusowymi.

OSP Zakliczyn

OSP w Zakliczynie została uhonorowana prestiżową nagrodą USKRZYDLENI za rok 2009. Jest to honorowe wyróżnienie dla ludzi i firm z terenu Małopolski i Podkarpacia, którzy swoim działaniem przyczyniają się do rozwoju małych ojczyzn. Wysoka Kapituła Tarnowskiej Fundacji Kultury przyznała tą jakże zaszczytną  nagrodę po raz pierwszy dla Jednostki OSP w kategorii organizacji pozarządowych.