OSP Baranów

22,95 litra „życia” z OSP BARANÓW

Ochotnicza Straż Pożarna w Baranowie pow. kępiński, woj. wielkopolskie została założona w 1927 r.

Od 1994 r. jesteśmy włączeni do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i Obwodu Wojewódzkiego. Obecnie straż liczy 90 członków.

OSP położona jest przy trasie krajowej nr: 8, 11 i 39 więc dysponowani jesteśmy do wielu wypadków i zdarzeń na terenie gminy oraz powiatu. W ostatnich latach na naszym terenie powstało wiele nowoczesnych zakładów stolarskich, co za tym idzie zwiększyło się zagrożenie pożarowe. Wyjeżdżamy także do pożarów lasów i nieużytków o utrudnionym terenie dojazdu. Obecnie posiadamy samochody: GBA Star 244 oraz GLRt Lublin III.

Bierzemy również czynny udział w organizowaniu konkursów pożarniczych i pokazów dla uczniów szkół podstawowych z całego terenu gminy, zabezpieczamy lokalne imprezy na terenie gminy.

Zbiórkę krwi przeprowadzamy od czterech lat.

W tym roku zgłosiliśmy się do programu „OGNISTY RATOWNIK – GORĄCA KREW” w ramach, którego 28.02.2010 r. została zorganizowana przy współudziale Urzędu Gminy i Terenowego Oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Ostrzeszowie zbiórka krwi, na którą przybyło 56 osób a krew oddało 51 osób, co dało łącznie 22, 95 litra „życia”.

W imieniu organizatorów oraz osób potrzebujących wszystkim przybyłym na akcję bardzo dziękujemy za tak cenny dar i zapraszamy na kolejne akcje.

Opr. A. Lamek, fot. arch. OSP Kępno