Opłatek na Mazowszu

Wieczerza Bożonarodzeniowa mazowieckich strażaków z księdzem arcybiskupem Henrykiem Hoserem

Tradycyjnie już mazowieccy strażacy i przyjaciele pożarnictwa spotkali się we wtorek 12 stycznia 2015 roku na wspólnej wieczerzy bożonarodzeniowej w Kaplicy przy Katedrze Warszawsko-Praskiej wraz ze swym opiekunem duchowym ks. Arcybiskupem Henrykiem Hoserem, aby podzielić się opłatkiem, śpiewać kolędy i umocnić więzi środowiskowe. Uroczystość rozpoczął godzinny koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu artystów z Siedlec:

Chóru Akademickiego Uniwersytetu Przyrodniczo–Humanistycznego w Siedlcach, Chóru Katedralnego im. Księdza Alfreda Hofmana w Siedlcach oraz Chóru i Orkiestry Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach pod dyrekcją ks. prof. dr hab. Michała Szulika oraz Dyrektora zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach Michała Hołowni.

Oprócz Księdza Arcybiskupa uroczystość uświetnili przedstawiciele władz województwa mazowieckiego oraz władz pożarniczych kraju, województwa i Miasta Stołecznego Warszawy. Obecni byli: wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera, zastępcy komendanta głównego PSP nadbryg. Gustaw Mikołajczyk oraz bryg. Marek Jasiński wraz z gronem współpracowników, komendant-rektor Szkoły Głównej Służby Pożarniczej nadbryg. Ryszard Dąbrowa wraz z zastępcami, komendant wojewódzki PSP w Warszawie nadbryg. Józef Galica wraz z zastępcami oraz komendantami powiatowymi PSP województwa mazowieckiego, a także przedstawiciele ochotniczego pożarnictwa z członkiem Zarządu Głównego ZOSP RP Zbigniewem Kaliszykiem, wiceprezesami Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa mazowieckiego, prezesami i członkami OSP z terenu województwa mazowieckiego. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością były komendant główny PSP gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz. Na uroczystości obecny był również Prorektor Uniwersytetu Przyrodniczo–Humanistycznego w Siedlcach prof. dr hab. inż. Zbigniew Karczmarczyk, a także księża kapelani państwowego i ochotniczego pożarnictwa na Mazowszu z księdzem kapelanem Jerzym Sieńkowskim oraz księdzem Krzysztofem Jackowskim na czele.

Całość uroczystości tradycyjnie już przygotował, wyreżyserował oraz poprowadził członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. mazowieckiego druh Ryszard Nowaczewski. Druhowi Ryszardowi pogratulować należy jak zawsze bardzo wysokiego poziomu oprawy artystycznej uroczystości oraz wciąż nowych, innowacyjnych pomysłów artystycznych. Podziękowania należą się osobom i instytucjom, które pomogły w przygotowaniach organizacyjnych koncertu: Komendzie Miejskiej PSP w Siedlcach, PKS Siedlce SA, OSP w Zbuczynie, OSP w Radości oraz JRG nr 5 w Warszawie.

Zbigniew Kaliszyk