Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr ZP/3/ZG/2010 z dnia 25.08.2010