Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr ZP/1/ZG/2010 z dnia 25.08.2010

Dostawa motopomp pożarniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych w podziale na dwa zadania


Zawiadomienie o wyborze oferty
Związek OSP RP
00-340 Warszawa
ul. Oboźna 1
Regon: 007024050
NIP: 526-025-14-11
Tel: (22) 826-52-91/91, fax: (22) 827-53-29