Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr ZP/1/ZG/2010 z dnia 25.08.2010