Ogłoszenie o zamówieniu publicznym z dnia 20.10.2010

Dostawa wozów strażackich dla Ochotniczych Straży Pożarnych


SIWZ
Wyjaśnienia do SIWZ
Zał. 1.1 do SIWZ
Zał. 1.2 do SIWZ
Zał. 1.3 do SIWZ
Zał. 2 do SIWZ
Zał. 3.1 do SIWZ
Zał. 3.2 do SIWZ
Zał. 3.3 do SIWZ
Oddział Wojewódzki
Związku OSP RP woj. śląskiego
Dąbrowskiego 8
40-032 Katowice
Telefon: 32/ 25-17-969,
Faks: 32/ 25-17-969