Ogłoszenie o zamówieniu publicznym z dnia 20.10.2010