Ogłoszenie o naborze kandydatów na instruktorów

Ogłoszenie o naborze insrtuktorów na szkolenie realizowane w ramach projektu „Wspieranie procesu organizowania ukraińskiego wolontariatu ratowniczego na rzecz poprawy bezpieczeństwa społeczności lokalnej w obwodzie rówieńskim”

ogłoszenie o naborze

OGŁOSZENIE