Oferta dla strażaków

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy realizuje zadanie p.t. "Opracowanie programu treningów fizycznych dla strażaków uwzględniających zmiany wydolności fizycznej zachodzące z wiekiem" w ramach programu wieloletniego "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" - etap IV, okres realizacji 2017-2019.

W obecnym etapie realizacji, opracowany program treningów będzie testowany w grupie strażaków. W związku z tym, zwracamy się z prośbą o zgłaszanie się ochotników do wzięcia udziału w tym działaniu.

Poszukujemy 20 mężczyzn, w tym 10 w wieku 25-35 lat oraz 10 osób w wieku 40-55 lat. Planuje się, że osoby te będą uczestniczyły w treningu przez 2 dni w tygodniu, w godzinach 10.30-12.00 przez okres 7 tygodni, poczynając od marca 2018 r. Dni treningu to poniedziałek i środa lub wymiennie, w następnym tygodniu może być wtorek i czwartek, ale cała grupa powinna być w tym samym terminie.

W pierwszym (7-12.03) i ostatnim tygodniu (7-11.05) zostaną przeprowadzone testy wydolnościowe, których układ będzie inny niż podczas treningu - każdego dnia 5 kolejnych osób będzie przechodziło testy (ok. 1 godz. na jedna osobę).

Osoby uczestniczące w treningu będą miały możliwość uczestniczenia w treningu w sali do ćwiczeń pod okiem instruktorów, nauczenia się planu treningowego, jak również sposobu jego dopasowania do własnych możliwości, nie wnosząc w to żadnych kosztów. Jednocześnie oferujemy tym osobom wynagrodzenie ogółem 1000 zł płatne w ratach za kolejne miesiące, za zwrot kosztów podróży.

Celem tego testu jest sprawdzenie przez strażaków - docelowej grupy, dla której treningi są opracowywane - przydatności tak opracowanego treningu i stwierdzenie jego skuteczności przez określenie wydolności fizycznej na początku i na końcu treningu.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie się do dnia 6 marca br.

Proszę o kontakt do Anny Marszałek lub Małgorzaty Kozłowskiej . Numery telefonów odpowiednio: 22623-32-80 lub 22 623-32-59 bądź na adres mailowy: anmar@ciop.pl