Oddali Cześć Bohaterom

10 listopada 2016 roku na warszawskich Powązkach złożono kwiaty w kwaterze upamiętniającej strażacki Ruch Oporu „Skała”. Zapalono też znicze i modlono się przy grobach strażaków poległych w czasie II wojny światowej, a także przy mogiłach wielu innych zasłużonych pożarników.

W uroczystości udział wzięli: zastępca komendanta głównego PSP st. bryg. Krzysztof Hejduk, komendant wojewódzki PSP w Warszawie st. bryg. Jarosław Kurek, komendant miejski PSP m. st. Warszawy st. bryg. Zbigniew Szczygieł, członek Zarządu Głównego Związku OSP RP Zbigniew Kaliszyk, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. mazowieckiego Andrzej Wasilewski, naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru KW PSP w Warszawie bryg. Paweł Pomorski, p.o. dowódcy JRG PSP nr 9 KM PSP m.st. Warszawy mł. bryg. Artur Wójcik, kapelan mazowieckich strażaków ks. kpt. Jerzy Sieńkowski.

Delegacje Oddały Cześć m.in. Józefowi Tuliszkowskiemu (1867-1939), Bolesławowi Chomiczowi (1878-1959), gen. poż. Zygmuntowi Jaroszowi (1920 – 2007), płk poż. Romanowi Darczewskiemu (1910-2004), płk poż. Józefowi Słyszowi (1911-1991), płk poż. Heliodorowi Grasiewiczowi (1911-1971), st. kpt. poż. Jerzemu Zajączkowskiemu, płk poż. Józefowi Nazarko (1911-1977), kpt. Izydorowi Mikołajowi Prokopp (1894-1961), kpt. Stanisławowi Gieysztorowi (1891-1940), mjr poż. Czesławowi Zygnerskiemu (1897-1969), płk poż. Augustynowi Jaworskiemu (1909-1991), płk poż. Zdzisławowi Zalewskiemu (1924-2004), płk poż. Krzysztofowi Smolarkiewiczowi (1926 – 1995), kwatery poległych ze Strażackiego Ruch Oporu „Skała” i wiele innych.