Nowelizacja ustawy o ochrnie przeciwpożarowej skierowana do Senatu

W dniu 21 kwietnia 2017r., na 40 posiedzeniu Sejmu RP odbyło się III czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
Proponowana zmiana powoduje zagrożenie, że ochotnicze straże pożarne nie będą otrzymywać dofinansowania na takie działania jak:
 • zakup mundurów strażackich (mundury koszarowe, mundury wyjściowe, kurtki, czapki, koszule itp.)
 • szkolenia z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy,
 • propagowanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego a szczególnie praca z młodzieżą, umundurowanie MDP, zawody, turnieje, konkursy.
 • Stosunkiem głosów 227 za, 207 przeciw, przy 1 wstrzymującym, Sejm postanowił projekt ustawy przyjąć. Głosy przedstawiały się następująco:
  PIS - 224 głosy za, 0 głosów przeciw, 10 wstrzymało się, nie głosowało 10,
  PO - 0 głosów za, 127 głosów przeciw, 0 wstrzymało się, 9 nie głosowało,
  Kukiz15: 0 głosów za, 31 głosów przeciw, 0 wstrzymało się, 2 nie głosowało,
  Nowoczesna: 0 głosów za, 26 głosów przeciw, 0 wstrzymało się, 1 osoba nie głosowała,
  PSL: 0 głosów za, 15 głosów przeciw, 0 wstrzymało się, 1 osoba nie głosowała,
  Niezrzeszeni: za 1 głos, przeciw 2 głosy, wstrzymała się 1 osoba,
  Unia Europejskich Demokratów: 0 głosów za, 3 glosy przeciw, 0 wstrzymujących, 1 nie głosowała,
  Republikanie: 0 głosów za, 2 głosy przeciw, 0 wstrzymało się, 1 osoba nie głosowała,
  Wolni i Solidarni: 2 głosy za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się,
  Wyniki indywidualne głosowania nad przyjęciem w całości projektu Ustawy.