Nowe władze w Zachodniopomorskiem

 Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Zachodniopomorskiego odbył się 22 kwietnia w sali konferencyjnej hotelu Dobosz w Policach.

Spośród 64 delegatów wybranych na zjazdach oddziałów powiatowych w Zjeździe wojewódzkim wzięło udział 58 (90,6 proc.). Przybyli przedstawiciele najwyższych władz Związku oraz goście: prezes Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemar Pawlak, członkowie Prezydium ZG ZOSP RP Edward Fedko i Stanisław Kopeć, senator RP Tomasz Grodzki, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa, komendant wojewódzki PSP st. bryg. Jacek Staśkiewicz, kapelan wojewódzki strażaków mł. bryg. ks. Ryszard Szczygieł, członek Zarządu Powiatu Polickiego Beata Chmielewska, przewodniczący Rady Powiatu Cezary Arciszewski, komendant powiatowy PSP Police st. bryg. Marek Gendek, burmistrz Polic Władysław Diakun, przedstawiciele Lasów Państwowych z nadleśniczym Antonim Michnowiczem z Nadleśnictwa Trzebież.

W prezydium Zjazdu zasiedli: przewodniczący Stanisław Kopeć, sekretarz Krzysztof Paluch, Waldemar Pawlak, Stanisław Dycha, Jan Sachs, Marian Skonieczny, st. bryg. Jacek Staśkiewicz.

Złotym Znakiem Związku udekorowani zostali druhowie Adam Czernikiewicz i Eugeniusz Wawrzoła. Medalem Honorowym im. B. Chomicza uhonorowano: Arkadiusza Raniowskiego, Ryszarda Bieńka i Mieczysława Kostkę. Ponad siedemdziesięciu zasłużonym działaczom wręczono okolicznościowe statuetki.

Sprawozdanie z działalności Oddziału Wojewódzkiego przedstawił prezes ustępującego Zarządu Stanisław Dycha, który podziękował przedstawicielom samorządu, Państwowej Straży Pożarnej oraz Zarządowi Wykonawczemu za współpracę oraz działanie na rzecz Związku i ochotniczego pożarnictwa na Pomorzu Zachodnim. Sprawozdanie wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący i jednocześnie wiceprzewodniczący GKR Henryk Jerzyk, natomiast Sądu Honorowego przewodniczący Andrzej Majdziński. Zjazd jednogłośnie udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Zjazd wybrał nowe władze Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP.

W skład Prezydium ZOW ZOSP RP weszli: prezes Marek Kowalski, wiceprezesi - Danuta Raniowska, Krzysztof Paluch, Tomasz Tamborski, Bogdan Wankiewicz, Krzysztof Zając, Paweł Trzaskoś, sekretarz Anna Kusy-Kłos, członkowie - Marian Siwiela, Dariusz Oprzała, Anna Mieczkowska, Paweł Rodzoś, Dariusz Guszczenko, Jacek Staśkiewicz, Bogusław Stefanowski, Marian Kowalewski, Zbigniew Marek.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Henryk Jerzyk, a Sądu Honorowego Magdalena Galicka.

W Zarządzie Głównym województwo reprezentować będą Marek Kowalski i Danuta Raniowska.

Delegatami na XIV Zjazd Krjowy zostali: Stanisław Dycha, Henryk Jerzyk, Edward Mocarski, Adam Cybort i Bogusław Stefanowski.