Nowe władze na Dolnym Śląsku

IV Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP odbył się 6 czerwca w Grębocicach (pow. polkowicki).

W Zjeździe, obok delegatów wyłonionych na zjazdach powiatowych, uczestniczyli przedstawiciele najwyższych władz Związku oraz goście: prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak, Christian Kirsch zastępca przewodniczącego Związku Strażaków Saksonii, zastępca przewodniczącego Krajowego LJF Związku Młodzieży Strażaków Andreas Huhn, Koordynator ds. współpracy z zagranicą Związku Strażaków Saksonii Karl - Heinz Filusch, dyrektor WUS w Brzezinach Dorota Zagraba, Dyrektor KZPT w Kaliszu Magdalena Przybyła, przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu Tadeusz Włodarczyk, dyrektor Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych w Dolnośląskim Urzędzie Marszałkowskim Stanisław Czajka, zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim Robert Korzeniowski, wójt gminy Grębocice Roman Jabłoński, przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Kuzara, dyrektor Gimnazjum w Grębocicach Roman Rutkowski.

W trakcie Zjazdu wręczono Medal Honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego Ryszardowi Drozdowi. Wacław Dziendziel otrzymał Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza, a Andrzej Łabentowicz za współpracę z Zarządem Strażaków z Saksonii otrzymał od niemieckich strażaków Srbrny Medal za Zasługi.

Delegaci wybrali władze na kolejną kadencję 2017-2022. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Woj. Dolnośląskiego liczy 37 członków. Prezesem został dh Ryszard Drozd. W trakcie Zjazdu nie wyłoniono Prezydium ZOW ZOSP RP, które wybrane zostanie na posiedzeniu nowego Zarządu 27 czerwca.

Przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej został Tadeusz Duczmal, a przewodniczącym Wojewódzkiego Sądu Honorowego Kazimierz Słabicki.

Delegaci na XIV Zjazd Krajowy ZOSP RP zjazd krajowy ZOSP RP: Paweł Gancarz, Urszula Olszewska, Mieczysław Żentel, Kazimierz Słabicki, Ryszard Migdalski, Bogdan Wilczak, Stanisław Góra.