Nowe stawki dofinansowania PNWM w 2019 r.

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży opublikowała nowe stawki ryczałtowe obowiązujące od stycznia 2019 r. W przypadku polskich wnioskodawców podwyższeniu uległa dotacja do kosztów pośrednika językowego oraz dotacja do kosztów podróży.
Nowe stawki ryczałtowe