Nekrolog

 Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy

ŚP.

Druha Stanisława Kochanowskiego

Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa pomorskiego w latach 2002 -2016
Wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa pomorskiego w latach 1999-2002
Długoletniego zasłużonego działacza i przyjaciela ochotniczego pożarnictwa.
 
w imieniu
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
Waldemar Pawlak
Prezes Zarządu Głównego